Bashar českyChannelingKryonVidea

Původ lidské DNA – Bashar, TReb Bor yit NE a Kryon

Z kolika různých DNA mimozemských ras se skládá lidská DNA?

Bashar: „Sedmi. Jednu z nich znáte pod názvem Anunnaki. Další jako Šedivce (Grays), o kterých jsme vám již vysvětlovali, že nejsou v daném smyslu mimo-zemští. Mezi další geny patří geny Plejáďanů a Siřanů.“

Bashar / Darryl Anka

Bashar (vlevo) a Darryl Anka (bashar.org), art by Vashta Narada (vashta.com)

TReb Bor yit NE: „Mnoho entit mluví o tom, že uvnitř DNA lidské rasy je jich vlastně 12. Někteří zase tvrdí, že je jich 7. Mnoho lidí se mě ptalo, jak to tedy vlastně je. Který z těchto názorů je tedy ten správný?

TReb Bor yit NE

TReb Bor yit NE channelovaný Robem Gauthierem. Art by Vashta Narada (vashta.com)

Ve skutečnosti jsou správné oba. Celkem 12 ras přispělo svou DNA za účelem růstu lidstva. To se podařilo, ale nejedná se o 12 různých vkladů s ohledem na čas. Bylo to přesně pouze 7 bytostí, kteří spojili svou DNA s tou lidskou. 5 z těchto 7 entit jsou 50% hybridi dvou zcela jiných ras. Takže pokud vidíte onu kombinaci DNA všech 5 entit, pak se doopravdy jedná o DNA 10 různých entit. A pak zbylé dvě rasy, které neměly polovinu z každé DNA, se počítají za ony zbylé dvě. To tedy činí oněch 7 reprezentací DNA, jež bylo rozděleno do celkové DNA 12 entit celkem.

Poprvé se takováto manipulace stala díky těm, které většina nazývá Anunnaki, tato rasa – Anunnaki je jednou z onoho 50% dědictví, která je součástí reptiliánské rodiny, ale také součástí Plejáďanů a jejich ženských bytostí, odkud vlastně pochází. To pokračovalo i po jejich odchodu.

Mnoho dalších ras přišlo a umístilo svou DNA do něčeho, co již bylo úžasnou rasou, aby vylepšili její schopnosti. Existuje mnoho entit typu 1 nebo 2, jež lidem svou DNA poskytly. To lidstvu umožňuje být tak skvělou rasou, s plným spektrem všech pozitivních, ale i negativních aspektů a vibrací.

Takto se lidské pokolení stalo onou ideou. Má totiž velký počet a obrovské spektrum vibračních frekvencí a to je jeden z důvodů, proč se mnoho entit soustředí svou pozorností směrem na Zemi s velkým zájmem. Původní  ideou zůstává, že mnoho ras lidstvu propůjčilo svůj energetický otisk, stejně tak i svůj fyzický vzhled.
Díky tomu byste měli porozumět tomu, že nejste pouze z této nebo jiné rasy, ale že všechny rasy spolu společně resonují.

Přál bych si, abyste byli schopní uchopit tento koncept a umístili jej do svých srdcí a nalezli v něm opravdový komfort. Není to o tom, odkud jste přišli, ani o vaší minulosti. Svou vlastní realitu si tvoříte v Přítomném okamžiku – vibračně jste kýmkoli si přejete být.

To skutečné spojení je pouze z vibrační zkušenosti ve vaší přítomnosti.“

Kryon: „Pokud je to pravda, moji milí. Že jste byli zaseti povznesenou rasou, znamená to, že i oni jsou ve vaší DNA. Vše, co oni znali, je také ve vás.

Víte kam s tím směřuji, že? Znamená to totiž, že se můžete probudit tak veliké Pravdy, kterou jste nikdy nezažili,
protože je to ve vás. Díky tomu, co vám dali. Jde to mnohem dále za vaši Akash do té kvantové, duchovní, jež náleží těm, kteří vás zaseli.

Postupně se začínáte rozpomínat na skutečnou pravdu o tomto vesmíru, galaxii i existenci samotné. O Bohu/Zdroji zcela mimo rámec vaší lidské historie.“

Zdroj překladu
Bashar (Darryl Anka), TReb Bor yit NE (Rob Gauthier), Kryon (Lee Carrol),

Podpořit bennu.cz

0 %