Alan Watts českyVidea

Alan Watts – Neexistujete!

Kdo jste si mysleli, že je „myslitelem myšlenek,“ je jen další myšlenka. To, o čem jste si mysleli, že je „TEN, kdo cítí pocity“, je ve skutečnosti jen chronické svalové napětí. Jen další pocit!

To, o čem jste si mysleli, že je „TEN, kdo prochází zkušeností“, je jen součást zkušenosti. Takže není žádný myslitel myšlenek, nikdo, kdo pociťuje pocity. Lpíme na tom, protože máme takové gramatické pravidlo, že slovesa nemohou být bez podmětu. “

Zdroj překladu
Roman Kocián, www.youtube.com/watch?v=Kxc9ahirZbg

Podpořit bennu.cz

0 %