Bashar českyChanneling

Základní principy podle Bashara

Bashar
 1. Jste nefyzické vědomí, které zažívá fyzickou realitu.
 2. Byli jste vytvořeni ku obrazu Stvořitele a vaše primární
  esence je nepodmíněná láska. Zážitek extáze je vaše přirozené
  právo.
 3. Na Zemi jste nyní proto, že jste si to vybrali.
 4. Nejvyšším smyslem vašeho života je být v každý moment sami sebou, tak nejlépe, jak to jen dovedete a žít jej naplno.
 5. Vždy máte k dispozici svobodnou vůli a svobodu si vybírat.
 6. Cokoliv si dokážete představit a je relevantní pro váš život, je možné zažít.
 7. Do vašeho života přitahujete životní zkušenosti skrze svoje interakce s vašimi nejsilnějšími přesvědčeními, emocemi a činy.
 8. Vaším přirozeným stavem je nadšení, které je fyzickým překladem vaší vibrační resonance. Následujte jej.
 9. Vaše hojnost i vaše volby jsou přirozené právo, které je vždy podporováno Vesmírem.
 10. Ve Vesmíru existuje pouze jeden moment. Všechny zážitky jsou jedním okamžikem, který je zažíván z různých perspektiv.
 11. Vaši minulost i budoucnost tvoříte z přítomnosti.
 12. Jste nekonečná bytost, a i když můžete změnit svou formu, nikdy nepřestanete existovat.
 13. Vše, co zažíváte, je jen další aspekt sebe sama.
 14. Vesmír vás tak nepodmíněně miluje, že si můžete vybrat uvěřit tomu, že nejste milováni.

Základní principy podle Bashara (PDF, 982 kB, připraveno pro tisk)

Podpořit bennu.cz

0 %