ChannelingSeberozvoj

Výzva Dona Sergia k českému a moravskému národu. Propojte se se svými staroslovanskými a keltskými předky.

Jsem opět zde, protože mi to bylo sděleno bytostmi, kterými říkáme APU, a proto jsem se znovu vrátil po několika letech k vám. Přichází velice zajímavá doba, kdy si vzpomenete na to, co uměli vaši dávní předci, a to je pro současnou Evropu velice důležité.

V současné době je velice důležité, abyste obnovili svoje spojení se silovými místy, které tady máte na svém území, abyste obnovili spojení s krystaly s kameny, které jsou pod zemí a v horách, a abyste aktivizovali svoje srdeční centrum, kterému se v Andách říká Šunku, centrum uprostřed hrudi.

Je velice důležité, abyste se dokázali dostatečně pročistit, purifikovali se, abyste se dostali do stavu naprostého zdraví, zbavili se veškerých chorob. Tato doba je naprosto rozhodující a pokud budete silní a zdraví, můžete ovlivnit běh dalších lidských dějin na dlouhou dobu dopředu.

Celý svět je v této době v pohybu, nastala doba obrovských změn. Já, my všichni v Andách vnímáme to, že se na této planetě probouzejí určitá místa, dojde k obrovským změnám. (Sergio jmenuje různé oblasti: Izrael, Indie, islámský svět, dojde k obrovským změnám také v Evropě). Všechny kontinenty na celé planetě se v současné době mění, jsou v pohybu.

Stav celé planety Země nyní velice silně koresponduje se stavem vašich energetických center. Je naprosto nezbytné, abyste zaktivovali mnohem více než v současné době máte – centrum uprostřed hrudi, centrum Šonko. Abyste z něj vysílali energii do prostoru. Tímto způsobem se změní celá současná realita tohoto světa, je to důležité jako nikdy předtím, protože jste v přelomové době.

Podobně důležitá je aktivace centra uprostřed lebky, které vám zapne paměť. Je to ale jiná paměť, je to jakási kosmická paměť a vy si přes toto centrum uprostřed lebky vzpomenete, kdo vlastně ve skutečnosti jste. Dále je důležité obnovit spojení na Pacha-mamu na matku Zemi, obnovit spojení se Zemí.

V této době byste měli využít pomoc posvátných rostlin, rostlin, které jsou schopné rozšiřovat vědomí a skrze které můžete získávat velice důležité vize. Požádejte o pomoc celou rostlinou říši.

Je třeba zachránit Evropu a to lze jedině duchovní cestou. Je třeba, abyste obnovili svoje spojení se svými dávnými předky, protože díky tomu získáte obrovskou sílu, kterou teď potřebujete. Obnovte své spojení s vesmírem a získejte pro sebe kosmickou energii.

Potrava, kterou jíte, je čistý jed. Je třeba, abyste začali jíst organickou stravu, abyste jedli stravu, která není otrávená. My teď v průběhu toho prvního cvičení, které budeme dělat, pomocí síly matky Země vyčistíme každého z vás. Budou z vás vysáty všechny těžké energie.

U nás v Andách jsme schopni se nalaďovat na kosmický prostor. Dokážeme se nalaďovat na slunce a na další hvězdy. Dokonce jsme schopní na dálku vidět asteroidy a další tělesa. Během toho dalšího cvičení, které zde učiníme, bude každý z vás napojen na velice silný proud léčivé kosmické energie.

Ničeho se nebojte. V současné době existují určité síly, síly na této planetě, negativní síly, které se snaží způsobit utrpení, na této planetě. Přesto může dojít k harmonizaci všeho, může dojít k synchronizaci chodu světa. Není takový problém nastolit na této planetě mír, nastolit harmonii, nastolit stav lásky. Je k tomu ale, abyste dokázali těmto negativním silám vzdorovat, abyste je dokázali porazit. K tomu je prospěšné míti silnější energetická centra, než kterými lidé v současné disponují.

To, v čem se všichni nacházíme, to je něco jako veliká hra. Je to hra kosmická a v současné době se ta hra dostala do naprosto klíčové fáze. Ničeho se nebojte, nejste sami. Protože jsou zde bytosti APU, které jsou světelnými bytostmi. Dále VIRAKOČOVÉ, mimozemské bytosti. A tyto bytosti jsou s vámi. Až projdete tímto těžkým obdobím, zjistíte kým opravdu jste a poznáte (znovu objevíte) svou podstatu. My jí říkáme NESMRTELNÁ PODSTATA.

Existují zde vyšší světy, vysoké kosmické úrovně, ze kterých můžete získat spoustu energie, ale musíte otevřít své energetické centrum v temeni lebky a v oblasti fontanely. Přes lebku, přes tato centra potom budete získávat obrovskou energii a obrovskou pomoc, což si také vyzkoušíme během toho našeho druhého cvičení.

Já jsem tady především proto, že vám chci pomoci. Nejsem tady z vlastní vůle, je to z vyšší vůle, tak jak mi to bylo sděleno, že tu mám být. A udělám dnes všechno pro to, aby každý z vás kdo tady jste, byl vyléčen a uzdraven. Věřte tomu, že je to možné.

Teď je nejvyšší čas, abyste se propojili se svými staroslovenskými a keltskými kořeny a předky, protože vaše buňky v sobě mají paměť těchto vašich předků. Ti disponovali velkou silou a tu sílu teď potřebujete. Vy jste jejich krev. Tito lidé žili na tomto území kdysi dávno a vy se i teď můžete napojit na jejich obrovskou energii. A to je něco, co v současné době nutně potřebujete.

Chci vás také propojit s energií starých civilizací Jižní Ameriky. (Don Sergio žije v oblasti velmi vysokých hor 6000 m v Peru a tam se lze přes obrovskou přírodní pyramidu hory Huascarán napojit na velice silnou energii.). Pacifický oceán má také významnou energii.

Já vám velice děkuji, že jste sem všichni přišli.


Don Sergio, překládal Petr Chobot, Pardubice, říjen 2016

Revize překladu: Ladislav Šulc

Zdroj: www.priznakytransformace.cz

Podpořit bennu.cz

0 %