ChannelingZdraví

Význam a hodnota bolesti

Někdy, když chcete zažít jaké to je se dostat za své aktuální hranice, pocítíte fyzickou nebo emocionální bolest. Tato bolest vzniká proto, že této expanzi či růstu vzdorujete.

Když bolesti umožníte, aby byla, projdete touto zkušeností mnohem rychleji. Když jí naopak vzdorujete nebo se jí bojíte, udržujete jí tak ve své realitě. Bolest sama o sobě není vaším nepřítelem. Dává vám možnost si vyzkoušet mnoho různých perspektiv. Můžete na sebe vzít perspektivu oběti, a nebo bolest můžete vidět jako svého učitele. Katalyzátor, který přináší na svět více vaší energie.

Když cítíte bolest, je normální žádat o pomoc. A tak jí přivoláváte, ovšem ne vždy ji umožníte. Prvním krokem k úlevě je umožnit bolesti být a sobě jí cítit. Víme, že je to velmi náročné. Také víme, že je mnohem snazší o tom mluvit, než si takovou zkušenost prožít.

Když vás vidíme trpět bolestí, rádi bychom vám hned pomohli a ulevili. Jsme si ale vědomi toho, že by vám to v konečném důsledku nepomohlo. Naším cílem není stát mezi vámi a vaším tvořením. Co vám ale můžeme nabídnout je nová perspektiva, která vám pomůže se skrz bolest dostat.

Jakmile se něčemu odevzdáte (pozn. autora, ne lhostejnost, bezmocnost, odevzdanost, ale danou situaci umožníte), automaticky se ihned dostáváte do souladu se všemi benefity, které tato zkušenost přináší (pozn. autora – a které zatím ze své pozice nemusíte vidět). Umožňujete si zažít něco skutečně naplno. A pouze tehdy jste schopní učinit rozhodnutí. Bolest vám pomáhá v tom, aby toto rozhodnutí bylo co nejvíce vědomé.

Nežádáme vás o to, abyste vydrželi více, než je třeba, i když často jste více než ochotni. Chceme, abyste porozuměli, že si nikdy nezasloužíte bolest. Ta není nikdy trestem. Bolest je poslem, sluhou celého lidstva.

Vyzýváme vás, abyste se s bolestí, kterou cítíte, seznámili. Můžete dokonce oslavovat, že jste ochotni jí cítit. Nemějte však bolest jako odznak úcty nebo jako důvod k sebelítosti. Jednoduše dejte bolesti šanci být prožitou, procítěnou. Poděkujte jí za dary, které vám přináší a otevřete se přijetí energie, kterou s sebou nese.

Zdroj: Daniel Scranton, The Pleadian High Council of Seven

Překlad: Ladislav Šulc

Další doporučená videa k tématu:

Pouze anglicky:

A Way Out of Pain - Matt Kahn

Podpořit bennu.cz

0 %