Adamus St. GermainChanneling

Vy sami jste na prvním místě – Adamus St. Germain

Mistr

Udělejte to nejdříve pro sebe. To je v rozporu s mnoha učeními posledních pěti a více tisíc let. Tolik starých Mistrů to dělalo pro všechny ostatní. Obětovali sami sebe – alespoň tak byly příběhy napsány. Mohu vám však vyprávět o mnoha takových, kdy hlavním zájmem těchto Mistrů nebyla služba druhým. To je jen vtip. Je to způsob kontroly. Jak můžete být Mistrem, jak můžete být učitelem, když se nestaráte o sebe? To je velmi jednoduchý princip. Byli jste vedeni k tomu, abyste věřili, že spása přichází skrze službu druhým, tím, že děláte věci, jako je dávání hojnosti církvím nebo organizacím, tím, že se obětujete. To je, upřímně řečeno, velmi stará energie.

Jako Mistr se staráte především o sebe – o své tělo, mysl, ducha. Znovu se dostanete do rovnováhy. Získáte čistotu a zdraví. Začnete pracovat v multidimenzionální modalitě. Víte, většina lidí existuje jen v jedné dimenzi – ve třetí dimenzi sotva přežívají. Vy však nyní budete existovat ve více dimenzích. Když budete mít jasno, budete vyrovnaní a zdraví, ostatní to uvidí a pocítí. Stanete se pro ně standardem.

Pokud jste zhroucení, nemocní, finančně vyčerpaní a utíkáte před exekutory, nebude to pro ostatní žádný příklad a v podstatě to z vašeho mistrovství udělá výsměch. Ostatní lidé potřebují vidět příklad mistrovství a ze všeho nejvíc si ho zasloužíte vy. Dokážete se s tím smířit? Zasloužíte si to. Zasloužíte si o sebe pečovat. Víte, tím, že nemáte důvěru sami k sobě, jste byli vedeni k tomu, že byste se o sebe neměli starat. Byli jste vedeni k přesvědčení, že to musíte dělat pro všechny ostatní, ne pro sebe.

Tato slova byla vyvinuta: „Sobecký“; „egoistický“; „plný sám sebe“; a jsou vnímána jako něco špatného. Já vám však říkám, že být plný sám sebe je ta nejskvělejší věc! Sloužit, pomáhat a učit druhé mohu jen tehdy, když jsem sám sebou a vyrovnaný. Slyšíte mě, jak svým vlastním chvástavým způsobem mluvím o své velkoleposti a intelektu – a samozřejmě o svém šarmu, o svém vzhledu – částečně proto, že vám dávám příklad. Víte, pokud to o sobě nedokážete říct jako první, můžete si být jisti, že to za vás nikdo jiný neřekne.

Mistr se stará nejprve o sebe a to bude v rozporu s většinou – ne-li se vším – výcviku, který jste absolvovali, a určitě to bude v rozporu s výchovou studentů, kteří k vám přicházejí. Zpočátku budou šokováni, dokonce rozzlobeni, ale nakonec to pochopí. Nejprve se postarejte sami o sebe. Postarejte se o sebe. Je to ta nejhlubší a nejposvátnější věc, kterou pro sebe můžete udělat. Nemáte zodpovědnost vůči ostatním lidem, nemáte zodpovědnost vůči masovému vědomí a je čas si uvědomit, že celá tato myšlenka, že všichni musí postupovat vpřed ve stejnou dobu, je také iluze.

Někteří učí a hlásají, že co se stane jednomu, stane se všem, že když je jeden opozdilec, pak musí všichni čekat, ale to vůbec není pravda. Každý z vás je svrchovaný. Nikde není psáno, že musíte někoho jiného opravovat nebo napravovat, a ve skutečnosti je to pro něj zneuctění. Největší věc, kterou můžete pro druhé udělat, je ctít je za jejich cestu, za jejich volbu – bez ohledu na to, co dělají – a druhá největší věc, kterou pro ně můžete udělat, je být tu, když volají po učiteli. Ale nesnažte se učit ty, kteří o učitele nežádají. Viděli jste, co se stalo s církvemi a jejich evangelizačními hnutími, jak se snaží každého obrátit na víru. Přineslo to na zem mír? Nasytilo to chudé? Vyřešilo problémy světa vnucování své vůle a svého snu ostatním? Rozhodně ne.

Kdyby se lidé učili mít úctu a soucit s každým jiným člověkem, ať už je kdekoli, skutečně by to změnilo energii. Postarejte se především o sebe. Je to velmi důležitá zásada. Zhluboka se nadechněte.

Zdroj překladu
Adamus St. Germain via Geoffrey Hoppe - Crimson Circle (úryvek z knihy), www.amazon.com/Masters-New-Energy-Adamus-Saint-Germain/dp/154416372X/

Podpořit bennu.cz

0 %