ChannelingManifestace

Vaše nejmocnější schopnosti

schopnosti

Nadále se spoléháme na naši schopnost vnímat a cítit, abychom věděli, co by vám všem na Zemi nejlépe prospělo. I vy máte tuto schopnost u sebe a u ostatních ve svém životě. Díky této ochotě vycítit a cítit, co je v dané situaci skutečně potřeba, máte schopnost pomoci mnohým lidem i bytostem.

Musíte také věnovat pozornost svým vlastním pocitům, pocitům, které se ve vás objevují, abyste si mohli poskytnout to, co potřebujete, abyste mohli být takovou verzí sebe sama, jakou chcete být, a nakonec, abyste se mohli povznést s co největší lehkostí a radostí.

Pokud ignorujete své pocity, vjemy, které se vám dějí, ignorujete zprávy, které k vám přicházejí od vašich průvodců, vašeho Vyššího Já, vaší nad-duše, vesmíru, Zdroje a nespočtu dalších. Pokud by se dalo nějak velmi přesně shrnout, co je to posun ve vědomí, pak by toto shrnutí znělo, že se posouváte od orientace na mysl k orientaci na srdce.

Vaše srdce je především o cítění, je o vnímání, zatímco vaše mysl je o zjišťování věcí, přemýšlení o minulosti, budoucnosti. Lze ji vhodně použít k tomu, aby jste se na něco soustředili. Dobře vycvičená mysl vás zaměří směrem, který je pro vás nejlepší, a proto je pro vás dobrým cvičením věnovat pozornost svým myšlenkám, ale nakonec si uvědomit, že vaše myšlenky jsou také ukazatele a že vás vedou směrem vašich pocitů, vašich vibrací.

A když budete věnovat více pozornosti tomu, co se děje ve vašem nitru, co cítíte, co vnímáte ve svém těle, než tomu, co si o dané situaci myslíte, bude to pro vás vždy velkým přínosem. Vždy budete schopni jít hlouběji i s ostatními lidmi. Nejenže jim budete moci pomoci, ale budete se s nimi moci také spojit, soucítit s nimi a nechat je, aby pro vás byli odrazem, kterým zcela jistě jsou. Vždy existuje něco, co vám člověk přináší a co musíte uznat, že je také ve vás. V celém vesmíru neexistuje jediná nesmyslná interakce. Vše vás směřuje zpět k vám, k té vnitřní realitě, kterou máte, kde cítíte a kde vnímáte, co se skutečně děje.

Už nemáme těla, ale stále můžeme vnímat a stále můžeme cítit. Je to pro nás nyní snazší, než když jsme měli fyzická těla, a proto chápeme, čím procházíte, když se posouváte a opouštíte své myšlenky, představy, přesvědčení a tendenci soustředit se na minulost a budoucnost. Je vám stále lépe; to je něco, co vám chceme také dát. Zlepšujete se ve vnímání a cítění. Stáváte se citlivějšími jako jednotlivci i jako kolektiv a to vám všem velmi dobře slouží, bez ohledu na to, co právě cítíte. Přijměte to.

Zdroj překladu
The Arcturian Council via Daniel Scranton, www.danielscranton.com

Podpořit bennu.cz

0 %