Channeling

Vaše mysl i vaše srdce mají společnou úlohu

Vaše mysl i vaše srdce mají společnou úlohu

Největší komfort zažijete, když se vám podaří, aby všechny vaše části sebe sama spolupracovaly na vaší expanzi a evoluci. To znamená vážit si jak mysli, tak srdce. A jak to učiníte? Tím, že oběma rozdělíte úkoly.

Umožněte svojí mysli tvořit velké záměry. Používejte ji na rozpoznání znamení a synchronicit. Povzbuďte ji, aby si všímala věcí, za které je důvod být vděčný. Nechte ji formulovat otázky k vesmíru, jež mohou vést k novým objevům. Jsou to skvělé způsoby, jak ji můžete využít a uctít tak svou lidskou část.

Jakmile mysl svůj úkol splní, můžete předat „štafetu“ svému srdci. To funguje skrze expanzi, lásku, odevzdání se a plynutí životem. Podporuje sebevědomý pohyb směrem kupředu.

Mysl je vlastně takový operační systém člověka a srdce zase operačním systémem duše. Oba jsou pro člověka při jeho duchovní zkušenosti nezbytné. Pokud využijete vrozené dary obou částí spolu s vaší moudrostí a vnitřní navigací, získáte celou hloubku zážitků, jež mohou společně nabídnout.

Zdroj překladu
Archangel Gabriel via Shelley Young, trinityesoterics.com

Podpořit bennu.cz

0 %