Pokud se vám náš obsah líbí a podpoříte ho - bude budoucnost tohoto projektu mnohem jistější. Děkujeme.  Podpořit Bennu.cz

Přepis videa:

Zdravím. Prokažte mi laskavost. Zavřete oči. Se zavřenýma očima si představte své dětství. Konkrétně chci, abyste si vzpomněli, kdy jste v dětství projevovali emoce. Prozkoumejte své dětství a najděte chvíle, kdy jste mohli být naštvaní, smutní nebo vzteklí nebo jste se báli, nebo jste byli natěšení, šťastní. Jak na to reagovali lidé ve vašem okolí? Jak s tím skončíte, chci, abyste si vzpomněli, jak se druzí lidé vyrovnávali s tím, když cítili ty silné emoce. Jak se dospělí kolem vás s nimi vypořádali? Jak okolní lidé na ně reagovali? Co emoce znamenaly v rodině, kultuře nebo společnosti, ve které jste vyrostli? Co vám bylo řečeno, nebo jste se nepřímo naučili, že je nejlepší způsob pro zvládnutí emocí? Jaké strategie na kontrolu emocí lidé kolem vás používali?

Mentálně přezkoumejte každou emoci. Jaké emoce byly dobré a jaké špatné? Jaké byly přijatelné a jaké nepřijatelné? Chci, abyste se zamysleli nad svým vztahem ke každé emoci, a odkud jste se ten vztah naučili. Co pro vás jednotlivá emoce znamená? Podívejte se na svůj dnešní život. Jaké kontrolní strategie stále používáte, které dokonale odráží to, jak jste byli podvědomě naprogramovaní pro práci s emocemi. Chci, abyste se podívali na mé video „Význam: Sebedestruktivní tlačítko“. Jak ho budete sledovat, zamyslete se nad tím, jak to video nebo myšlenka ve videu souvisí přímo s emocemi. Co jste usoudili, že každá emoce znamenala?

Je normální chtít se cítit dobře. Základní instinkt přežití je vyhýbat se bolesti a jít k potěšení. To samo o sobě není problém. Tento samotný instinkt nezpůsobuje utrpení. Utrpení vzniká, když namísto, abychom šli k potěšení, odporujeme bolesti. Tohle jsme udělali s emocemi. Představte si, že na zadní straně vaší hlavy je kontrolní vypináč. Namísto, aby byl jako normální vypínač přepínal mezi „světlem a tmou“, přepíná mezi „dobrým a špatným“. Kdykoliv narazíte na něco, co vaše mysl odsoudila jako špatné, protože jste se to z minulých zkušeností nebo od druhých naučili, ten vypínač se zapne. Jak se zapne, aktivuje váš režim „boj nebo útěk“.

Jestli něco vnímáte jako špatné, vnímáte to jako hrozbu, tak na fyziologické úrovni na to reagujete stejně jako na hada nebo řítícího se býka. Buď se pokusíte uniknout, nebo s tou věcí bojovat. Utéct od něčeho nebo s něčím bojovat, je pokus kontrolovat tu věc, sebe, nebo následný sled událostí. Proč o tomto mluvím? Protože jste odsoudili určité emoce jako špatné nebo dobré. To znamená, že jakmile na tu emoci narazíte a cítíte ji v sobě, nebo na ni narazíte u druhé osoby, aktivuje ten vypínač ve vaší mysli: „ŠPATNÉ!“ Okamžitě se tu emoci začnete snažit kontrolovat. Snažíte se s ní bojovat, nebo od ní utéct.

Naše myšlenky o emoci, kterou cítíme, okamžitě přidávají emoce k emoci, a to je jako přidat petrolej do žhnoucího ohně. Ať děláme cokoliv ve snaze se cítit lépe, nic nefunguje. Například když jste v dětství projevili úzkost a váš rodič se k vám otočil a popuzeně řekl: „Přestaň se tak chovat. Není důvod, aby ses tak choval(a). No tak!“ V té chvíli se naučíte, že úzkost je špatná, a možná, že když ji budete cítit, ale vaši rodiče mají pravdu, a není důvod se tak cítit, a přesto se tak cítíte, musí být s vámi něco špatně.

Pokud se v budoucnu budete cítíte úzkostlivě, váš vypínač je zapnutý, protože jste si navykli úzkost vnímat jako špatnou. Začnete se sebe bát, protože máte pocit, že je s vámi něco špatně, a proto se budete z úzkosti cítit úzkostlivě. Takto poznáte, že váš kontrolní vypínač v souvislosti s emocemi je zapnutý. Začnete mít špatný pocit z toho, že se cítíte špatně. V podstatě to bude druhotná emoce. Například budete úzkostliví z úzkosti. Nebo naštvaní z naštvanosti. Nebo naštvaní z pocitu úzkosti. Nebo smutní z toho, že se cítíte šťastní.

Když je tento emoční kontrolní vypínač zapnutý, protože jste usoudili, že určitá emoce je špatná, okamžitě to ve vás spustí tendenci tu emoci kontrolovat s jakoukoliv kontrolní strategií, kterou jste se naučili. Pití alkoholu, čtení knihy, běhání, jedení, braní heroinu, rozptylování se, chorobné psaní afirmací, pozitivní zaměřování, odporování svým negativním myšlenkám. To vše je snahou tu emoci odehnat pryč, protože jste ji odsoudili jako špatnou.

Proto tak často nefunguje se snažit pozitivním zaměřováním negativní emoci odehnat pryč. Kontrola už podle definice je odpor. Jakmile se pozitivní zaměřování stane nástrojem kontroly emocí, stane se nástrojem odporu namísto umožňování nebo záměrného tvoření. Není dobré své emoce odsuzovat jako negativní. Pro více informací, jak se vypořádat s negativními emocemi, podívejte se na mé video „Emotional wake-up call“.

Než si začnete myslet, že tento kontrolní vypínač máme zapnutý, jedině když cítíme negativní emoce, je důležité pochopit, že pozitivní emoce ho také mohou zapnout. I když máme tendenci pozitivní emoce více přijímat, je více než možné, abyste byli navyknutí proti pozitivním emocím. Pro více informací o tomto se podívejte na video „Když štěstí je špatná věc“. Čím více vaši rodiče potřebovali udržet kontrolu nad tím, jak se cítí, a tudíž jak se cítíte vy, tím více odporovali všem emocím, jak dobrým, tak špatným.

Nadešel čas, abychom si byli vědomi, kdy se tento emoční kontrolní vypínač v nás aktivuje. Je důležité, abychom rozpoznali, kdy emoci odporujeme. To je důvod, proč jsme uvízli v emoci, ze které se nemůžeme osvobodit. Pokud svůj vypínač máme zapnutý v souvislosti s emocí, kterou jsme odsoudili za „špatnou“, dojde k tomu, že čím více se z ní snažíme dostat, tím více v ní uvízneme. Jako v plovoucím písku.

Čím více negativní emoci odporujete, tím více uvíznete. Pokud jsme v situaci, kdy máme pocit, že nic nefunguje, a že se nehledě na to, co uděláme, nebudeme nikdy cítit lépe, máme takový pocit, protože k tomu přistupujeme z toho pohledu, že se musíme cítit lépe, protože negativní emoce nejsou v pořádku. Úzkost, vztek, smutek, zármutek není v pořádku… To, jak se cítíme, je špatné, a tak se to musí změnit! Máme myšlenky jako: „Čím jsem si to zasloužil(a)? Co je se mnou špatně? Kéž bych se takto necítil(a). Tohle nezvládnu. Proč jsem takový(á)?“ Nebo ta nejhorší: „Takto bych se neměl(a) cítit.“ Když cítíte, že se tento kontrolní vypínač zapnul, je důležité najít způsob, jak ho znovu vypnout, abyste té emoci neodporovali. To znamená, abyste našli způsoby, jak přijmout a umožnit tu konkrétní emoci, ke které máte odpor.

Zpochybněte myšlenku, že tato emoce je špatná nebo dobrá. Zeptejte se: „Co pro mě tato emoce znamená?“ a pak ten význam rozeberte. Samotné myšlenky a emoce nám nezpůsobují utrpení. Utrpení nám způsobuje to, že jim věříme. Pokud jste emoci odsoudili jako špatnou, pokuste se pro ni najít přijetí. „Proč je ta emoce dobrá? Co se mi ta emoce snaží říct? Co chce, abych udělal(a) jinak, nebo změnil(a) na svém životě?“ Umožněte si jít zpět v čase do doby, kdy jste byli naprogramováni proti této emoci a odčiňte to trauma. O tomto procesu se více dozvíte ve videu „Jak vyléčit své emoční tělo“.

Když cítíte tu silnou emoci, kdy necítíte jen úzkost, ale úzkost z úzkosti, nebo hanbu z pocitu úzkosti, chci, abyste se ponořili do toho pocitu hanby z pocitu úzkosti, a použili ji, abyste se spojili s bodem v čase, kdy jste se naučili, že ta emoce je špatná, nebo že je s vámi něco špatně, že ji cítíte. To je emoce, kterou použijte na tento proces.

Pokud chcete další informace o tom, jak uvolnit odpor vůči negativním emocím, doporučuji, abyste se podívali na mé video „Pozitivně přijměte své negativní emoce.“ Bolestivé emoce se stávají chronické jedině tehdy– chronickým myslím to, že nehledě na mé snahy se cítit lépe, nic nefunguje. Když je náš kontrolní vypínač zapnutý, znamená to, že samotné emoci odporujeme, a bolest nám už nezpůsobuje samotná emoce, ale náš odpor k ní. To je rozdíl mezi bolestí a utrpením. Takže je důležité, abychom si byli vědomi tohoto kontrolního vypínače uvnitř nás, a udělali vše, co můžeme, abychom ho vypnuli.

Je váš kontrolní vypínač zapnutý?

Přeji pěkný týden.

Zdroj: Dajw.cz

Donation

Když už jste tady...

Máme na vás malou prosbu. Mnoho lidí čte Bennu.cz, ale reklamní systémy již dlouhodobě nefungují. Celý projekt tak již 3 roky připravujeme na naše náklady. Ne, nehodláme přejít na systém pouze pro platící jako ostatní - snažíme se tvořit otevřeně. Abychom však mohli pokračovat a hlavně - Bennu.cz rozvíjet, potřebujeme vaši pomoc. Bennu.cz je nezávislý magazín, který stojí mnoho času, peněz i práce. Děláme to ale proto, že věříme, že naše tvorba i perspektiva má smysl - může se stát totiž i tou vaší.

Pokud se vám náš obsah líbí a podpoříte ho - bude budoucnost tohoto projektu mnohem jistější. Děkujeme.

Vyberte způsob platby
Vaše údaje

Děkujeme za Vaše rozhodnutí přispět na chod a rozvoj stránek Bennu.cz!

Pro dokončení daru převodem prosím následujte tyto instrukce:


Zvolenou částku zašlete na č. účtu: 51-6885910227/0100 (KB)

Do poznámky prosím uveďte svoje (alespoň křestní) jméno nebo e-mail, případně pak použijte variabilní symbol, který Vám po potvrzení zašleme na e-mail. Vaše údaje nám slouží pouze pro identifikaci dárců, neposkytujeme je třetím stranám.


IBAN: CZ3101000000516885910227

Na Váš e-mail zároveň posíláme tyto instrukce, pokud se rozhodnete dar poslat později.

Dar celkem: 250Kč

Autor