Adamus St. GermainChannelingPotenciályPovaha věcí

Světec nebo Satan?

Světec nebo Satan?

Abyste si plně vychutnali energii tohoto poselství, doporučujeme poslouchat zvukovou nahrávku a zároveň číst přepis nebo překlad.

GEOFF: Vítejte, milá Shaumbro. Jsme tu s tímto velmi zvláštním poselstvím od Adamuse Saint-Germaina o situaci, která se právě odehrává na Ukrajině a v Rusku, ale ve skutečnosti to není jen záležitost Ukrajiny a Ruska. Je to něco, co se právě teď dotýká celého světa.

Adamus před několika minutami překvapil Lindu i mě a v podstatě řekl, že chce mluvit se Shaumbrou – „Připravte si diktafon“ – i když je tady na Koně už pozdní odpoledne. Právě jsme se po tom dni chtěli uvolnit. Trochu nás to oba překvapilo.

LINDA: Překvapilo, a svým způsobem ani ne, protože je to velmi intenzivní situace pro mnoho a mnoho lidí.

GEOFF: Takže tady se chystáme začít nahrávat, aniž bychom přesně věděli, kam to povede. Teď se ponoříme do dýchání s Lindou a pak si poslechneme Adamuse.

LINDA: Takže s tímto se pořádně zhluboka nadechneme, opravdu se vcítíme do energií a poselství, které tu pro nás bude.

Zhluboka se nadechněte. Nechte rozptýlení prostě odejít a dovolte si být přítomni, dýchat „Já Jsem Tady, Já Existuji.“

Buďte s tímto hlubokým dechem života. Vdechujte ho. Vnímejte, jak se opět skutečně otevíráte tomuto poselství.

Vnímejte energie Adamuse. Je tu s každým nádechem.

Buďte s tímto hlubokým dechem, jak začínáme.

ADAMUS: Já Jsem to Já Jsem, Adamus ze svrchované úrovně bytí.

Vítejte všichni a ano, skutečně jsem svolal toto zvláštní sezení a děkuji Cauldreovi a Lindě za vstřícnost.

Budu se vyjadřovat velmi jasně a žádám Cauldrea, aby byl velmi otevřený a nenechal se rozptylovat, protože právě teď kolem nás poletuje spousta vnější energie. Takže, milý Cauldre, buď otevřený; buď velmi srozumitelný. A drahá Lindo, když tu s ním sedíš, buď zářícím světlem a vyzařuj ho, nejprve pro Cauldrea a pak pro celou Shaumbru na tomto setkání.

LINDA: Je mi ctí. Děkuji ti.

ADAMUS: Důvodem, proč jsem toto setkání svolal, bylo, abych velmi, velmi jasně řekl Shaumbře po celém světě o důležitosti této doby, jak pro svět, tak pro každou Shaumbru. Za ta léta jsme společně ušli dlouhou cestu od dob Tobiase a nyní v práci, kterou děláme, a dospěli jsme k tomuto místu, kde záříme svým světlem a sedíme přitom na lavičce v parku. Došli jsme k vrcholu po mnoha letech učení a sdílení, slz a smíchu. Přicházíme dělat tu pravou práci, kvůli které tady jste, a to je vaše vášeň.

Tento čas jste si vybrali vy. Vybrali jste si tuto Dobu strojů. Vybrali jste si tento čas změn i turbulencí na planetě. Vybrali jste si, že budete zde.

Rozhodli jste se být tady, abyste sdíleli své vědomí. Říkám tomu světlo, ale je to vaše vědomí. Je čas, aby se svět posunul na novou úroveň vědomí, a to prostě nelze provést prostřednictvím vzestoupených Mistrů nebo mimozemšťanů – chcete-li jít touto cestou – nebo dalších jiných bytostí. Musí to být provedeno prostřednictvím lidí, prostřednictvím vás.

Na Zemi není mnoho lidí, kteří by skutečně chápali, co to znamená, když mluvíme o vyzařování světla a vyzařování vašeho vědomí na planetu. Jsou tu ti, kteří se modlí, ti, kteří si přejí a doufají, ti, kteří schovávají hlavu do písku, a mnoho, mnoho, mnoho těch, kteří se staví na jednu stranu. Toto není doba, kdy by se Shaumbra měla stavět na jednu stranu. Přesto vím, že je velmi svůdné, velmi, velmi svůdné chtít se postavit na jednu stranu, pouštět se do konspirací a bránit to, co považujete za své přesvědčení, bránit svou zemi, bránit své pojetí dobra a zla v této době.

Ale o tom to není. Jestli někdy byla doba, kterou jsme za ta léta společně prožili, doba, kdy se nemáte plést do duality, nenechat se vtáhnout do virusu sexuální energie, nenechat se vtáhnout do žádné z dalších dynamik, které se právě teď odehrávají – a zejména do dynamiky moci – pak je to právě tato doba. Toto je čas, kdy to planeta potřebuje. Toto je čas, abyste vyšli ven a zářili světlem bez programu – bez agendy. Nemluvíme o vítězství nebo prohře. Jde prostě o to, aby svět svítil a viděl i větší potenciály, které tam jsou.

Právě teď existuje potenciál, aby moc, jak ji tato planeta znala tak dlouho, skončila. Ale je to ve velmi křehkém, velmi citlivém bodě a může se to překlopit na jednu nebo na druhou stranu. Mohlo by se to překlopit zpět do dalších mocenských her a nakonec do dalších válek a ještě většího chaosu na planetě na nějakou dobu, dokud se nedosáhne nové příležitosti, nového bodu rozdělení jako je tento, ve kterém se právě nacházíme.

Je velice důležité, aby se Shaumbra nedívala jen na to, co je na povrchu a co čte ve zprávách či na sociálních médiích; je nesmírně důležité dívat se na celou energetickou dynamiku, která se odehrává, podívat se pod ni – co leží pod povrchem toho, co se děje – protože je toho tolik, čemu většina Shaumbry prostě nerozumí.

Právě teď je situace taková. Týká se moci – a já o tom mluvím obecně. Ta moc se snaží uplatnit svou sílu, snaží se udržet svou nadvládu na planetě. Moc zde nepředstavuje žádný jednotlivý člověk nebo jedna země. Je to prostě moc. Moc, jak ji znáte, je samozřejmě iluze, ale moc pramení z přesvědčení, že energie nebo jiné věci jsou mimo vás a že si je musíte vzít odjinud nebo chránit to, co už máte. A samozřejmě vy jako Shaumbra víte, že to prostě není pravda. Veškerá energie je vaše. Není třeba hromadit moc ani bohatství, dokonce ani bránit to, co máte, protože to je ve své podstatě vaše. Je to vaše právo na vlastní energii a nakonec pak vaše odpovědnost a dovolení, aby vám tato energie sloužila.

To, co vidíte na povrchu, by někteří nazvali konfliktem, invazí, válkou. A opět se nepouštějme do toho, abychom se stavěli na jednu stranu, něco obhajovali nebo byli spravedliví. Budete bombardováni spoustou informací o spiknutích, a to jsou věci, které prostě nejsou pravdivé, nebo pokud na nich je malá míra pravdy, byly mnoha způsoby překrouceny. Nenechte se vtáhnout do konspirací, které se kolem vás šíří. Jednoduše nebudete schopni zářit svým světlem a prokázat této planetě neuvěřitelnou službu, pokud se zapojíte do konspirací nebo se postavíte na některou stranu. V konečném důsledku nejde o Ukrajinu ani o Rusko. Je to o světě a je to o moci.

Co se skrývá pod povrchem

V tom, co se děje, je třeba pochopit několik důležitých věcí. Nyní budu používat jména a budu odkazovat na země, ale nakonec prosím pochopte, že jde o moc.

Moc se snaží udržet si moc. Cítí, že ztrácí svou moc. Může cítit, že na této planetě dochází ke změně nebo přinejmenším k velkému potenciálu odklonění se od mocenských základen, ať už jde o náboženství, vlády nebo korporace. A proto právě teď přivádí moc do centra a do popředí a odehrává se to prostřednictvím jednotlivců a zemí. Ale pochopte, že v jádru se skrývá to, co bych jednoduše nazval poslední hurá akce moci. Snaží se udržet si to, co má, a pokračovat v moci.

Nyní mi tedy dovolte, abych se věnoval tomu, co se ještě skrývá pod povrchem. Nedávno jsem mluvil o prezidentu Putinovi a o tom, že je reinkarnací svatého Vladimíra z Kyjeva a že se vrací v tomto životě a chce získat zpět posvátné místo Kyjev a nakonec i Ukrajinu ve prospěch Ruska, což zdůvodňuje tím, že Ukrajina je jeho součástí. Ale není to tak ani onak (tj. na tom nezáleží).

Ale vrací se a má zajímavou minulost jako svatý Vladimír. Byl to barbar a válečník, bez přemýšlení vraždil stovky nebo desetitisíce lidí najednou, dokud nepřijal křesťanství. Jeho konverze ke křesťanství byla zčásti politická, ale nakonec se dotkla jeho duše a srdce. A skutečně, svatý Vladimír před svým rozhodnutím prostudoval všechna náboženství a nakonec se rozhodl pro křesťanství.

Poté se při křtu celého města Kyjeva a nakonec i mnoha a mnoha lidí v těch zemích stal svatým. Stal se známým jako světec. Když teď říkám „svatý,“ neznamená to, že v očích Boha nebo kohokoli jiného, ale v očích lidí získal titul světce.

Nyní se vrací jako Putin, Vladimír Putin, a zajímavé je, že se svým způsobem vrací, aby se stal hlavním hráčem konce – nebo potenciálního konce – mocenských her na planetě a potenciálního konce války. Vyjde to? Při dostatečném osvícení ano, je to silný potenciál. Ale dovolte mi, abych se do toho ponořil trochu hlouběji.

Takže máte tuto postavu – dívejte se na ni tak, že je to jen postava ve velké hře – která hraje velkou hru, neznámou i pro sebe jako prezidenta Putina. Stává se mezinárodním padouchem, kterého velká část světa nesnáší a nenávidí, ale zároveň je odrazem moci a zneužívání a ohavných zločinů. Řekl bych, že tuto roli vlastně přijal, a jestli je to světec, nebo barbar, který se prosadí, se teprve ukáže a určí podle množství neagresivního světla, které pronikne skrz. Dovolte mi tedy, abych to vysvětlil trochu podrobněji.

Takže Vladimir Putin přichází do tohoto života se vzpomínkami a hlubokými energiemi svatého Vladimíra a přichází buď jako svatý, nebo jako zlosyn. Vzal na sebe tuto zajímavou roli, něco v tom smyslu ‘uvidíme, jak se to vyvine‘, aniž by o tom vědomě věděl, ale věděl, že se to může stát. Mohl by jako prezident Putin svými činy, které právě nyní podniká, se zaměřením světové pozornosti na to, co se děje, skutečně pomoci ukončit mocenské hry? Jinými slovy, pokud se Rusku nepodaří převálcovat Ukrajinu, bude muset ustoupit a možná se i něco stane Putinovi; Rusové ustoupí a uzavřou mír s Ukrajinou. To vyšle zprávu do celého světa: možná je načase zastavit tyto války, zastavit agresi, zastavit mocenské hry.

Dalo by se tedy říci, že Putin se postavil do pozice, kdy se stal tím špatným člověkem, čímž by nakonec usnadnil kolaps starých mocenských základen na planetě. A mohlo by to dopadnout jakkoli. Sedí ve své kanceláři a uvědomuje si to? Rozhodně ne. Ale na úrovni duše ví, že se postavil do centra pozornosti, a je nyní na světle a vědomí planety, aby rozhodly, zda dovolíme setrvat těmto mocenským hrám. Porazí Rusko nakonec Ukrajinu a pak půjde do jiných zemí? Nebo nyní existuje hranice založená na lidském vědomí, za kterou to už nebudeme tolerovat?

Vidíte tedy, že ve velmi zajímavém dějovém zvratu by se Putin mohl ve skutečnosti stát hrdinou, protože ví, že se staví do pozice, kdy může potenciálně být poražen, potenciálně o tu moc přijít, a že tím po celé planetě odzvoní konec moci a doufejme, že i konec války. Protože pokud to nevyjde Putinovi, pak mnoho dalších zemí, diktatur a agresivních vůdců, těch, kteří chtějí vládnout jiným lidem a jiným zemím, si uvědomí, že je konec jejich hrám a to už tak nepůjde. Ať už to bude způsobeno celkovou reakcí veřejnosti, ať už to bude způsobeno korporacemi a vládami, které omezí finanční prostředky a zabrání obchodům, čímž poškodí ekonomiky této země, možná to vyšle dost velký signál kterémukoliv jinému národu, jakémukoliv agresorovi, že se tohle už prostě nebude tolerovat.

To by se mohlo dostat ke korporacím, ropným společnostem, armádám, dalším zemím po celém světě. Konec moci, jak ji známe.

Takže vidíte, právě teď se hraje krásná, ale přesto nebezpečná hra a je to Putin, který buď bude pokračovat jako Vladimír Barbar, nebo jako Vladimír Svatý. A opět na něj nemůžete ukazovat prstem. Jen v tom všem hraje určitou roli.

Mimochodem, jméno „Putin“ je zajímavé. V ruštině „puť“ znamená cestu, dráhu nebo poslání. Putin, když se to spojí, má energické jméno „právoplatného vlastníka světa“ nebo „následovníka Cesty.“ Jaké to bude pro Putina a hlavně pro lidstvo? Bude to cesta právoplatného vlastníka světa, jinými slovy stará mocenská hra, stará kontrola a nedostatek svobody, nebo to bude následovník Cesty ve smyslu cesty vědomí, cesty osvícení, cesty, kterou, jak věřím, chce planeta skutečně jít? To vše se určí v následujících dnech, týdnech a měsících.

Svět je na důležité křižovatce. Putin hraje svou roli. Zelensky hraje také svou roli. A to neznamená, že je dobrý nebo špatný, ale svou roli hraje z ne-mocenské, nepolitické, nevojenské strany. Svět sleduje, zda dokáže inspirovat svůj lid a svět v této vzpouře proti moci.

Dokáže vyhrát? Nebo měli bychom zde vůbec používat slovo výhra? Je to jen posun ve vědomí, vzpoura proti moci? Tuto roli hraje Zelensky. A dokáže potom, že když bude svět soustředěný na něj a na potenciál, že Ukrajina nebude přemožena Ruskem, odolat i on mocenským pokušením?

Jak mnozí z vás vědí, jedna věc je mluvit o moci, když ji nemáte, a úplně jiná věc je, když ji máte. A je snadné, snadné převzít tuto mocenskou dynamiku a často to podporují právě lidé kolem vás – ovládání, moc. Dokáže tomu Zelensky také odolat?

Proto jste tady

Takže probíhá tato dynamika. Je to obrovská scéna, obrovská divadelní událost, která se odehrává na planetě buď s potenciálně smutnými následky, nebo s potenciálním koncem staré moci.

Proto je právě teď čas na vaše světlo bez agendy, bez zaplétání se do konspirací, bez stranění se, ať už jde o Rusko nebo Ukrajinu, bez přiklánění se na kteroukoliv stranu či strkání hlavy do písku a říkat, že o tom prostě nechcete slyšet žádné zprávy. Tohle je důvod, proč jste tady.

Nemusíte se každý den soustředit na zprávy. Nemusíte se do toho ponořit hluboko, ale měli byste aspoň vědět, co se děje. Ne strkat hlavu do písku. To jste dělali v minulosti a to je konec konců bolestivé. Nakonec to bolí fyzicky i emocionálně, protože vy víte, že teď máte planetě co nabídnout. Víte, že je o to žádáno. A nyní víte, je tu volání, a prostřednictvím tohoto konfliktu, této agrese, která se odehrává, moc skončí nebo ne.

Chtějí lidé pokračovat se starými mocenskými hrami, které obvykle zahrnují i ​​válku? Nebo jsou připraveni to ukončit? To by mohl být konec mocenských her, které planeta zná tak dlouho, a lidé už to prostě nebudou tolerovat.

Veškerá pozornost světa se teď soustředí na to, co se děje na tomto úžasném místě světa, ale bohužel procházíme jeho konflikty, úmrtími, jeho bitvami a tím vším, co se děje. Pod povrchem se děje mnohé. Mnoho dalších věcí, věcí, které doslova pomohou asistovat při změně vědomí.

Právě teď se vynořují vědomé podniky. Po celém světě jsou společnosti, které jsou ochotny obětovat své zisky – příjmy, dolary, eura nebo cokoli jiného, ​​jsou ochotné to obětovat – aby mohly prohlásit, že se do válek prostě nezapojí. Na jedné či na druhé straně, prostě už to nebudou tolerovat. Proto se stahují z mnoha míst v Rusku. A opět to není obvinění Ruska. Jde pouze o to si všimnout, jak na globální úrovni společnosti podnikají vědomé kroky, už se neohlížejí na druhou stranu, už nadále neberou peníze a zisky; nedělají, jako že to nevidí, jako tomu bylo za druhé světové války, jak mnozí z vás víte. Podniky z války prostě profitovaly, ale nyní říkají: „Už dost. Tady uděláme čáru. Úplně se stáhneme, dokud nebude dosaženo nějakého řešení.“

Vidíte lidi po celém světě, jak se nyní modlí za mír, vědí, že je nejistá doba. Vidíte lidi po celém světě, kteří se nesnaží stavět na jednu stranu, ale přesto volají po globálním míru. Vím, že je to těžké, a mnozí z vás jsou v pokušení a nebo se do toho skutečně zapojili. Ať jste Rus či Ukrajinec, na tom nezáleží. Právě teď jde o to být Shaumbrou a dělat to, kvůli čemu jste sem přišli – zářit svým světlem. Svítit svým světlem, zejména ho nechat proudit do tohoto obrovského mocenského víru, a to je vše, o co v samotné podstatě jde.

Když se podíváte pod povrch, není to Putin. Není to Zelensky. Není to Ukrajina proti Rusku. Nejde o ropu. O žádnou z těchto věcí nejde. Není to o biologických laboratořích a všech ostatních konspiracích. Teď to není o mimozemšťanech.

Bývaly doby, kdy obzvláště do Polska velmi zasahovaly mimozemské a andělské bytosti, což způsobilo této velké zemi Polsku obrovské rány a utrpení. Ale nyní ani mimozemšťané a nečestní andělé nemohou zasahovat. To se změnilo před pár lety s uzavřením Řádu Oblouku, který již nedovoluje žádné zásahy na Zemi. Teď je to na lidech.

Takže už žádné řeči o konspiracích. Už žádné podporování jedné nebo druhé strany. Už nemusíte bránit ani svou vlastní zemi. Vím, že je to vaše země, je to místo, kde jste se narodili a vyrostli, ale už nejste Rus, ani Ukrajinec, ani Brazilec, ani Američan, ani Angličan. Jste Shaumbra a je čas se toho úkolu zhostit.

Je načase si ujasnit, proč jste tady. Toto je nejvýznamnější událost, kterou jsme zažili od doby, kdy jsme začali s benchingem. A jsme také v sérii Umění benchingu. Právě teď je čas jít na lavičku v parku, pořádně se zhluboka nadechnout a nechat své světlo zářit. Nesnažit se nic napravovat, nesnažit se nic změnit, ale jednoduše osvětlit tuto planetu čirým vědomím, aby ostatní viděli potenciály.

Ti ve vládě, ti v podnicích, ti, kteří v tomto konfliktu ztratili své blízké, ti, kteří mají strach, když jdou večer spát, malé děti, které nechápou, co se děje, pro všechny lidi, kteří se bojí toho nejhoršího, co se může na této planetě stát, právě teď je čas sednout si na lavičku v parku a zářit svým světlem. Proto jste sem přišli.

Vaše světlo je dar, který tato planeta potřebuje. Ano, vaše světlo. A vím, že si velmi často myslíte, nu, že sotva máte dost na to, abyste zvládali svůj vlastní život, že stěží stačíte na to. Ale sledujte, co se stane, když skutečně vyzařujete své světlo. Uvědomíte si, kolik toho máte a co můžete nabídnout.

Vyzývám nyní všechny Shaumbry, aby se vydali na lavičky v parku a vyzařovali své vědomí na planetu, uprostřed této velké a doufejme poslední bitvy o moc.

A s tím Já Jsem Adamus ze svrchované úrovně bytí.

LINDA: A s tímto, prosím, dovolte sami sobě se zhluboka nadechnout a skutečně, opravdu být zářivou bytostí, kterou jste. Každý z nás opravdu cítí potenciál, který to přináší.

Dýchejte a dovolte toto záření, toto záření, je téměř těžké si představit, že to dokážeme, ale dokážeme to.

Buďte tou září. Dobře se zhluboka nadechněte.

Dobře se zhluboka nadechněte a buďte prosím tou září, tou opravdovou září, která mění život, mění svět. Vyzařujte vše, čím jste. Každý jeden z nás. Každý z nás.

Děkuji vám.


Na překladu se podíleli: Danuška, Jiřinka, Láďa a Evča.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Tyto informace pravděpodobně nejsou určeny pro vás, pokud nepřevezmete plnou odpovědnost za svůj život a své výtvory.

Prosím, šiřte tento text v plném rozsahu volně, nekomerčně a bezplatně, včetně těchto poznámek. Veškeré další použití musí písemně schválit Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2022 Crimson Circle IP, Inc

Zdroj překladu
Adamus St. Germain via Geoffrey Hoppe. Crimson Circle., www.crimsoncircle.com

Podpořit bennu.cz

0 %