Channeling

Strach a frekvence

Strach a frekvence

Svou realitu nemůžete kontrolovat. Pouze jí jako kontrolu interpretujete. Realita již existuje a nemůžete ji v onen okamžik změnit.

Pravda je však individuální.

Každá myšlenka na možnost toho, že se nějaký strach stane skutečností, vychází z ega. Je to váš aspekt, oddělené „Já“, které říká, že tato možnost existuje.

Pokud si ovšem zvolíte svoje srdce, žádné z těchto možností nikdy nenastanou. Nejste tu proto, abyste dostali nějakou lekci. Pokud ale budete chtít na základě strachu něčemu předejít, pravděpodobnost uskutečnění těchto obav jen zesílí. A to proto, že nenásledujete svou vášeň. Zvolte si tedy v přítomném okamžiku své srdce a strach navždy zmizí.

Akceptujte potencionální možnosti uskutečnění vašich obav, ale nevalidujte je emocionálně. Pokud na strach jakkoli reagujete, nemůžete se posunout do jiných frekvencí.

Jakmile se takové strachy objeví, akceptujte je a nezapojujte se aktivně do řešení – vaše vibrace se automaticky promění do té s větší sebehodnotou. Postupně se vaše pole sebehodnoty zvětší natolik, že se charakterem bude blížit nepodmíněné lásce či vaší celistvosti. Nižších vibrací si tak postupně ani nevšimnete (vaše ego), protože budou od sebe natolik vzdálené, že vás podobné myšlenky ani nenapadnou.

Akceptujte strach jako možnost, ale vždy jednejte pouze ze svého přítomného okamžiku – nikdy pak nenastane, protože vy jste Bůh. A Bůh se nesnaží sám sobě udělit nějakou lekci.

Pokud se někdy začnete bát, nejednejte na základě strachu a nečiňte rozhodnutí. Místo toho běžte dělat něco, co vás baví a naplňuje.

Vaše radost nemůže být nikdy nahrazena vaší myslí. Když se bavíte, neexistuje čas. Jste v přítomnosti.

Pokud pocítíte úzkost, nereagujte. Uvědomte si, že jste stále naživu, stále nyní, vědomí a v pořádku. Opakujte si následující několik dalších přítomných okamžiků a přestanete díky tomu energizovat vaše obavy. Realita existuje tam, kam soustředíte svou pozornost. Energie následuje vědomí. Nyní když tedy nejednáte na základě strachu nebo úzkosti a přestanete validovat svoje oddělené „Já“, o kterém si myslíte, že vás v budoucnosti udrží v bezpečí, umožníte vašemu egu, aby si všimlo i jiných vibrací.

Tato magie se objeví zničehonic. Najednou uvidíte realitu, která předčí vaše nejtajnější sny nebo cokoliv, co vás napadlo při reakci na strach či úzkost. Život bude najednou úplně bez námahy.

Reagováním a jednáním na základě strachu si blokujete jiné frekvence.

Pozorujte svoje strachy, ale nereagujte. Staňte se mistry umožňování.

Zdroj překladu
Rise channeled by Roxanne Swainhart, odysseyofascension.com

Podpořit bennu.cz

0 %