ChannelingSethZáhady

Seth promlouvá: Sumari, civilizace, která dala za vznik sumerské

Seth promlouvá: Sumari, civilizace, která dala za vznik Sumerské

Rob, Janin manžel, se zrovna v té době věnoval studiu památek v Baalbeku, Libanon. Prohlížel si nějaké fotografie a přemýšlel, jak velmi jemné je toto kamenické umění. Kamenné bloky byly velmi přesné, uvažoval, zda bylo možné dokázat něco takového s kladívkem a dlátkem, domnělou technikou té doby.

Aby toho nebylo málo k zamyšlení, bývalý Janin student mu přinesl článek „UFO vlastní zemi a celé lidstvo“ a Janina studentka ještě nějaké fotografie o Sumerské civilizaci. Tyto podněty určitě vyprovokovaly to, že je Seth na dalším zasedání začal objasňovat.

„Váš lidský genový fond nepochází celý výhradně z vaší planety. Nikdy jsem neřekl, že to tak je. V tomto ohledu je váš původ opravdu pestrý. Podle některých informací uvedených v mé knize, to může být jasné.“

„Regulérně totiž probíhaly návštěvy z jiných planetárních systémů. V této souvislosti je to zcela přirozené. Legendy, mnohé z nich byly v kronikách zcela legitimními fyzickými událostmi, popisují jevy, pro které ale domorodci neměli dostatečnou slovní zásobu ani koncept. Byli nuceni k popisu toho, co viděli v porovnávání s věcmi a událostmi, které již znali.“

„Pyramidy byly postaveny za použití zvuku. Existovaly nástroje, které vyzařovaly zvuk, a směrovaly jej stejným způsobem, řekněme, jako to dělá laserový paprsek se světlem.“

„Kresby některých těchto nástrojů lze nalézt v jeskynních v primitivních sumerských ztvárněních. Nejsou ale vyloženy správně, ortodoxní věda je považuje za něco jiného. Nikdo totiž neví, jak je použít. Pár jich ovšem existuje.“

„Sumařané sumerskou kulturu nastartovali, i když neřídili všechny její činnosti, ani nebyli zodpovědní za zkreslení svého učení, ke kterému často docházelo. Existuje patrný rozdíl mezi sumarskou kulturou a tou popisovanou v knihách.“

„Trochu to objasním. Sumařané ukázali pozemšťanům té doby jak komunikovat, jak dělat řemesla. Poskytli veškeré základy, na nichž pak mohla být založena civilizace. Tito Sumařané, respektive dále jako vaši Sumerové, v té době nebyli lidského druhu.“

„Vaši Sumařané se ale stali lidskou populací, jen v jiné době. Nejednalo se ale o invazi do původní populace. Oni prostě pochopili podstatu jednotlivých existencí. Z toho důvodu jsou schopni si vybrat z různých fyzikálních systémů ty, ve kterých chtějí mít zkušenosti.“

„Udržují si své vnitřní znalosti a integritu, a rodí se v daném systému. Vždy používají své přirozené schopnosti a talent, aby pomohli systému, pracují velmi výrazně v psychickém nebo tvůrčím úsilí.To nemusí nutně znamenat, že si byli vědomi své příslušnosti. To je individuální záležitost. Často jsou to vynálezci, vždy se pak zapojí do vytváření nových nápadů nebo objevů. To vše vyplývá z vnitřních vzorů, které jsou specificky lidské. Proto má lidstvo své vlastní charakteristiky, a žádné „vnější vlivy“ nemohou jít proti nim, ale musí s nimi pracovat.“

„Když se už zdá, že přicházejí velké objevy, ztratí se v průběhu věků. Snad mohou být znovu objeveny, jen v tu dobu nebylo v souladu vědomí člověka a jeho povaha – nemohly být správně používány. Kdykoliv se stala agresivita příliš velkou, automaticky způsobila ztrátu schopností nebo objevů, které by mohly být použity ke zničení planety.“

„Je to přirozený aspekt, sebe-ochranný princip, který funguje v rámci pozemského života, jak jej známe. V některých případech byly v minulosti učiněny objevy a okamžitě byly ztraceny, pouze proto, aby byly znovu objeveny později.“

„Problém nastává při pokusu o kategorizaci vědomí či bytí. Mimotělesný stav je z širšího hlediska mnohem přirozenější než ten tělesný. Vy tělo adoptujete i vytváříte. Děláte to právě teď, aniž byste věděli, že tak činíte. Tělo ale může být tvořeno z maskování jakéhokoli systému, může být snadno zkonstruováno, když víte, jak na to.“

„Vesmírné kombinézy jsou tedy nedostatečnou, těžkopádnou vzpomínkou na vnitřní schopnost, která obléká skutečné Já tím, co je zrovna po ruce. Je to kamufláž, která spojuje prvky prostředí takovým způsobem, že se stává žijící součástí.“
„Sumařané později vaši Sumerové to dělali, když iniciovali kulturu, o které hovoří vaše knihy. Jejich vnímání času je zcela jiné, stejně jako vaše vlastní vám připadá přirozené. Je těžké to vysvětlit a přitom zůstat v kontaktu s takovou civilizací na několik tisíc let pozemského času. To by pro ně znamenalo asi stejné množství času a úsilí, jaké by člověk mohl vyvinout ve své profesi za dobu pěti až deseti let, takže relativita času je v tomto kontextu důležitá.“

1. díl ze seriálu: Sethovy promluvy

Zdroj překladu
Seth Learning Center, www.sethlearningcenter.org

Podpořit bennu.cz

0 %