Channeling

Rovnováha mezi dáváním a přijímáním

Vánoce

Většině z vás je mnohem příjemnější dávát než-li přijímat. Někdy je ale nutné si říci o pomoc, abyste se v životě s lehkostí posunuli. Právě období svátků je časem, kdy je nerovnováha mezi dáváním a přijímáním nejvíce zřetelná.

Když si řeknete o pomoc, umožníte tak ostatním lidem, aby ji uskutečnili odpovídajícím způsobem. Pokud jim bude jasné, že si v případě potřeby o pomoc řeknete, nemusí zbytečně hádat. Mohou se díky tomu soustředit na jiné věci místo toho, aby se neustále dotazovali a hádali, jak se asi ostatní cítí nebo jaké jsou jejich potřeby.

Podobně to funguje i s vašimi průvodci, kteří musí respektovat vaši svobodnou vůli. To znamená, že aby vám mohli pomoci, musíte nejprve požádat. Dáte tím najevo své konkrétní potřeby. Podporuje to také zdravé hranice a umožňuje ostatním mít radost z toho, že pro vás něco udělají.

Během svátků je mnoho z vás přepracovaných nebo zahlcených – vyzýváme vás proto, abyste se posunuli směrem ke zdravější rovnováze. Řekněte si o pomoc, pokud ji potřebujete. Když je to možné, naopak pomozte ostatním, pokud si o to řeknou. Když budete jasné a zřetelně komunikovat své potřeby, umožníte ostatním, aby vám jednodušeji pomohli. Navíc se vyhnete odporu, který vzniká tím, když si toho člověk nabere moc a příliš se obětuje.

Zvažte, zda-li všechny povinnosti, které jste si nabrali, jsou skutečně nutné. Kolik toho ve skutečnosti vykonáváte jen ze zvyku a nic to vašemu životu nepřidává? Jak si můžete proměnit svátky tak, abyste si je vzájemně užili? Žádate ostatní, aby se s vámi účastnili něčeho, co je nezajímá? To také může způsobit nelibost.

Nechte svátky prostě plynout svým vlastním tempem. Dávejte i přijímejte. Uctívejte i akceptujte. Komunikujte zřetelně své potřeby a povzbuzujte ostatní, aby tak také činili. Vaše svátky se tak stanou prostorem spolu-práce a všichni si je navzájem užijete mnohem více.

Zdroj překladu
Archangel Gabriel through Shelley Young, www.trinityesoterics.com

Podpořit bennu.cz

0 %