Jim Self (Mastering Alchemy)SebeláskaSeberozvojUčiteléZdraví

Jak prožívat transformaci s radostí + praktická cvičení

Nacházíme se nyní uprostřed změn, které ovlivňují každý aspekt naší třídimenzionální reality. Skutečnost této proměny je nám natolik vzdálená, že naše limitovaná představivost není schopna pochopit její transformaci a ani všechny změny, které právě prožíváme.

Ovlivňuje každý aspekt života na naší planetě – na úrovni politických, sociálních a ekonomických struktur i životního prostředí. Ovlivňuje každou instituci, války a i to, jak se díváme na mezilidské vztahy nebo na naši práci. Každou naši myšlenku, každý pocit, který prožíváme. Pozměňuje také čas, naši paměť, DNA, energetické vedení našeho fyzického a emocionálního těla a také to, v co věříme. Také naše vnímání dobra a zla nebo to, co je správné a co je špatné se mění. Navíc si všichni uvědomujeme, co všechno je možné.

Přeměna naší planety, o které hovoříme, je tvořena obrovskými vlnami světla, které v sobě drží masivní množství informací a instrukcí. Tyto vlny renovují naší DNA a vylepšují fyzické, mentální a duševní systémy našeho těla. Také v nás aktivují čakry čtvrté a páté dimenze a ladí nás na vyšší uvědomění. Tento posun nám nabízí nový způsob porozumění, jak zase jednou žít v harmonii jeden s druhým, s životním prostředím a vším, co existuje. Dochází k přechodu.

Přechod

Přestože je tento přechod vzrušující a nádherný, pro mnohé vytváří složité situace. Komplikace se začínají objevovat, jakmile navzdor zrychlujícímu se tempu se stále snažíme držet našich třídimenzionálních zvyků, pravd a toho, čemu věříme. Neustále se dohadujeme o tom, co je správné a co je špatné, posuzujeme jednání ostatních nebo se je snažíme napravit jednoduše proto, že my to víme líp. Toto jednání patří do třetí dimenze a je nutné se ho vzdát. Pokud se nám to nepodaří, budeme pak prožívat následky v našem fyzickém a emocionálním těle. Můžeme je nazývat příznaky růstu.

Mezi tyto příznaky patří motání hlavy, zmatenost, ztráta koncentrace, bolesti hlavy, slabost, potíže trávení, úzkost a podobně. Možná, že se vám také zdá, že se zrychluje čas nebo, že je potřeba zvládnout čím dál víc, ale času je stále méně. Můžete ztrácet paměť (ne nejde o Alzheimerovu chorobu).

Věci, které pro vás byly dříve nezbytné, ztrácí svou důležitost. Většina z nás má také zneklidňující pocit, že něco není v pořádku. Tím, že si prosazujeme naše limity a držíme se toho, čemu jsme doposud věřili, přestože nám to již není k užitku, si vytváříme v systému našich čtyř těl odpor nebo bloky, a tím i tyto nepříjemné příznaky.

Realita třetí dimenze, jak jsme ji doposud znali, se mění. Lidstvo se probouzí a tím se rozpadají struktury, které podporují dualitu, udržují pocit oddělenosti a manipulují masy pomocí strachu.

Tím, jak si nové světlo nachází cestu do každé skulinky tmy, se ti, kteří ve tmě žijí, začínají cukat, reagují a dělají velký hluk. Tito lide se budou snažit křičet co nejvíce, aby si tak udrželi svůj původní stav.

Jsou to všichni ti, kteří způsobují nerovnováhu, války, ekonomické neúspěchy a odvádějí pozornost, jen aby zabránili této proměně. Po určitou dobu budou velice hluční a u některých lidí budou vyvolávat strach a snažit se tak této přeměně vyhnout.

Novým světlem, které každým z nás nyní prochází, získáváme nové informace a možnosti výběru, které nám v minulosti nebyly k dispozici. Tyto možnosti nyní umožňují každému z nás vymanit se strachu, vyhýbat se odvádění pozornosti a pocitu oddělení.

Pomocí technik uzemnění, sladěním našich energetických polí, stabilizováním bodu pozornosti a pocitu oddělení můžeme udržovat naše těla v bezpečí, být úspěšní a v průběhu této proměny šťastní.

Uzemnění

UzemněníTéměř každý již tuto techniku zná, zkoušel jí nebo o ní alespoň slyšel. Nejde ani tak o myšlenku, ale spíše o akci či náčiní, které nám pomůže rozptýlit hlasité myšlenky, úzkost, a nežádoucí emoce, které probíhají naším tělem.

Zkuste zavřít oči a představit si paprsek světla, pruh energie, kmen stromu, trubku, nebo řetěz. Jen předstírejte. Potom připojte jeden konec ke konci vaší páteře. Pociťujte toto připojení. Dělejte to opravdově. Potom pusťte druhý konec do centra Země. Není od nás až tak vzdálené. Vidíte, jak je tento pruh energie pevně připojen? Pomocí vaší představivosti zatáhněte za oba konce a přesvědčte se, že jsou pevně připojeny.

Nyní rozšiřte tento pruh na asi 20 cm v průměru a dejte příkaz, aby se zaktivoval a magnetizoval (pozn. překladatele – neřešte co, proč a jak to funguje, prostě to udělejte).

Nadechněte se a pociťujte uvolnění.

Pomocí připojení a aktivace tento pruh energie, přirozené součásti operačního systému vašeho těla, uvolní myšlenky a emoce těla, které vám nepatří, ale neustále vás ovlivňují.

Tyto myšlenky a emoce proplouvají nechráněnými energetickými poli vašeho těla, stimulují emoce, vytvářejí reakce, a nepohodlí. Zajímavé je, že většina myšlenek, které vám procházejí hlavou, patří světu, který vás obklopuje a nemá s vámi téměř nic společného. Jakmile jsou ale ve vašem prostředí, vytvářejí rozptylování, narušují vaši pozornost a řídí váš život. Uzemněním se tento hluk minimalizuje.

Osmistěn

Každý člověk je obklopen množstvím energetických polí a jedním z nich je, jak víte, naše aura. Aura shromažďuje a dává do souborů každou myšlenku, každé slovo a každou činnost. Ať už vámi jenom proběhnou nebo jsou vámi vytvořeny vnitřně a nebo se odehrají ve vašem okolí. Jinými slovy aura udržuje velké množství informací a mnoho jich má s vámi jenom málo společného.

Toto pole energie je také anténou, která přitahuje frekvence myšlenek. Pokud dokážete tuto anténu ovládat, dokážete také korigovat, co přitahuje. Vykonstruováním teto antény kolem vás, se vytvoří energetické pole, které se slaďuje jednak s informacemi probíhající transformace a také se systémem vašeho vnitřního vedení.

V sakrální geometrii existuje pět forem pod názvem Platónská tělesa, která v sobě obsahují unikátní charakteristiky. Jedno z těchto těles je osmistěn, který se skládá z jedné čtyřstěnné pyramidy směřující nahoru a z druhé čtyřstěnné pyramidy směřující dolů. Obě mají společnou základnu.

energy-field

Najděte si bod asi 70 cm před vámi a pomocí vaší představivosti si tam udělejte značku. Druhou značku udělejte 70 cm za vámi. Dvě další budou ve stejné vzdálenosti napravo a pak nalevo od vás. Poslední dvě asi 70 cm nad hlavou a stejně tak i pod vašimi chodidly. Celkem šest bodů.

Není třeba přemýšlet, jak co provádíte, snažte se vše spíše prožívat.

Pociťujte každý bod a pomocí vaší představivosti se na něj dívejte. Z bodu nad hlavou veďte čtyři čáry, každou k jednomu bodu kolem vás. Potom propojte všechny čtyři body mezi sebou, čímž vytvoříte čtyřstěnnou pyramidu.

Vizualizujte si ji. Pociťujte ji kolem sebe.

Potom z bodu pod vašimi chodidly veďte čáry a to tak, že se každá spojí s bodem kolem vás. Toto propojení vytvoří pocit naplnění. Nevytvořili jste tak stěnu ani obranný mechanismus. Jednoduše nádobu bezpečí, umožňující volnému pohybu bez ovlivňování vnějším hlukem. Jde též o anténu, která se vylaďuje se světlem a věčnou inteligencí, které jsou přenášeny v průběhu probíhající transformace. Tento osmistěn vytváří vyladění se vším, kdo jste a jednoduše filtruje vše, co nejste.

Vyzkoušejte si tyto pomůcky, hrajte si s nimi. Přestože jsou velice jednoduché, pozmění realitu vašeho vědomí a umožní vám prožívat tuto transformaci s radostí.

PS: pokud umíte dostatečně anglicky, návodná cvičení najdete v angličtině v originále zde: https://masteringalchemy.com/content/tools-shift-and-beyond

Zdroj: Masteringalchemy.com

Podpořit bennu.cz

0 %