ChannelingHojnost a penízeManifestace

Proč mají osvícení lidé problémy s hojností?

Hojnost

Mnoho probuzených lidí zažívá potíže s hojností. Proč je tomu tak? Může to být díky starým přesvědčením nebo jednoduše touze nebýt součástí systému, který je vnímaný jako rozdělující. Možná jste znechuceni starým chodem věcí – mít či nemít.

Nacházíte se v čase kompletní transformace a veškeré systémy budou aktualizovány, aby to reflektovaly. Jak nakročíte do ztělesnění své duše na Zemi, začnete sami sebe zažívat jako součást všeho ostatního a pochopíte jako mocný spolutvůrce, že máte přístup ke všemu.

Co když je součástí procesu povznesení vytvoření nových šablon hojnosti, které jsou založeny na spojení spíše než vymezování se? Co když je život v bohatství nejen vaše rozené právo, ale i váš smysl? Co když je aspektem vaší božské mise přinést akceptaci a nové světelné vzorce do hojnosti všech forem?

Dokážete přijmout svou nezměrnou hodnotu, ale i dobro, které může z hojnosti vzejít? Dokážete přestat soudit peníze jako něco dobrého nebo zlého, správného či špatného, ale vidět je jen jako jeden z mnoha nástrojů ve vaší kompetenci?

Pokud rozumíte tomu, že peníze i moc jdou ruku v ruce, a že na Zemi právě probíhá přehodnocení moci a osobní síly, bude vám zřejmé, že peníze i osobní hojnost také projde transformací. Je to jen jedna z dalších krásných služeb, kterou poskytujete jako pionýři planetě, která se vyvíjí.

Zdroj překladu
Archangel Gabriel via Shelley Young, trinityesoterics.com

Podpořit bennu.cz

0 %