Adamus St. GermainOtázky a odpovědiPovaha věcíZdraví

Přičiny Alzheimerovy choroby

Alzheimer

OTÁZKA: Moje maminka je v domě s pečovatelskou službou s Alzheimerovou chorobou a já se cítím zodpovědná. Každopádně se zdá, že se jí daří lépe, když jsem tam já. Přemýšlím, jestli jí pomáhám, nebo ubližuji tím, že tam jsem, a jestli bych tam měla být častěji?

ODPOVĚĎ: Především je zajímavé… o Alzheimerově chorobě bychom mohli vést dlouhou diskusi. Existuje celá řada příčin, od těch, které nazýváte přirozenými nebo fyzikálními příčinami, od hliníku přes prvky, které jsou ve vodě, až po některé další chemické látky, které jsou v každodenním životě, ale ty ve skutečnosti Alzheimera nezpůsobují. Jen jsou u pacientů s Alzheimerovou chorobou častěji přítomny.

Alzheimerova choroba souvisí s celým tímto procesem mezi-dimenzionality, s procházením mezi světy, s určitou touhou expandovat, prozkoumat některé z jiných sfér, ale někdy to způsobuje – jak zde chápete – někdy to způsobuje zármutek těm, kteří jsou zpět na Zemi. Mnohokrát ti, kteří prožívají Alzheimerovu chorobu, ve skutečnosti – když jsou v režimu Alzheimerovy choroby, v tom, co by se mohlo zdát, že zapomínají – ve skutečnosti cestují mezi-dimenzionálně. A báječně si to užívají. Teď už to jejich tělu ani mysli tady doma moc neprospívá, ale vyrážejí ven a testují jiné dimenze. Někdy se vracejí do těchto blízkých pozemských sfér, aby prozkoumali, jaké to bude, až přejdou na druhou stranu.

Je to stav, který nemusí být, ale opět je to typ vědomí – nechceme to nazývat virem, to není to správné slovo, ale postižení vědomí, které se děje právě teď. Jsou to také někteří z průkopníků, kteří se vydávají ven multi-dimenzionálně ještě v těle. Nedívejte se na to tedy jako na něco negativního, i když když když vidíte rodiče nebo přítele s Alzheimerovou chorobou, je někdy velmi těžké to přijmout.

Když je vaše přítomnost u nich, když je jdete například navštívit, stane se zvláštní věc, jak by řekl Kuthumi. Také se s nimi zapojíte do inter-dimenzionálního režimu nebo režimu rozšířeného vědomí. Je to, jako by teď měli přítele, se kterým se mohou vydat na cestu. Je tedy prospěšné to dělat, ale neklaďte to jako požadavek, abyste to dělali každý den nebo každý týden. Dělejte to, když to cítíte ve svém srdci.

Když mluvíte s pacientem s Alzheimerovou chorobou – pro kohokoli z vás – nemluvte s ním jako s idiotem. Nemluvte s nimi, jako by byli hloupí. Jsou prostě vícerozměrní. Připojte se k jejich vícerozměrné zkušenosti, ale dělejte to trochu jinak. Zůstaňte velmi přítomní ve svém těle, dýchejte, buďte v okamžiku Teď a pak rozšiřte svou energii, abyste se setkali s jejich. Vydejte se s nimi na výlet. Obecně platí, že odcházejí ze svého těla. Opouštějí přítomný okamžik a vydávají se na své malé vedlejší výlety. Můžete se k nim přidat, ale můžete zůstat v přítomném okamžiku.

Jako standard jim to vyšle signál. Dá jim to najevo, že se můžete rozšířit, že můžete být multidimenzionální a přitom být stále zcela v přítomnosti. Takže děkuji za rozkošnou otázku – a není to vaše chyba.

Zdroj překladu
Tobias via Geoffrey Hoppe (Crimson Circle), www.crimsoncircle.com/LibraryTextViewer/ContentID/123

Podpořit bennu.cz

0 %