Někteří lidé zůstanou inteligentní, přestože navštěvovali školy.

— Autor neznámý
Alan Watts česky
Alan Watts – Spící Brahman

Lidské bytosti jsou komplexním celkem, přičemž se vůbec neznáme. Zvažte jen takový nervový systém. Neurologové jeho taje dosud nerozluštili, a přesto jsou všechna vaše vědomá rozhodnutí založena na věci, kterou nechápeme.

Channeling
Seth promlouvá: Nesmrtelnost duše

Duše je podobně jako jakákoliv jiná část vašeho Já nesmrtelná. Lze ji chápat jako elektromagnetické pole energie, jehož jste součástí. Je to pole koncentrované aktivity, zdroj možností, které hledají uplatnění

1 3 4 5 6 7 28