Pokud se musíte snažit nebo něco tlačit vůli – zastavte se. Život nebyl zamýšlen jako zápas. Nejčastěji je k takovému chování motivem nedostatek. A pokud (často nevědomě) tvoříte z nedostatku, snahy doladit svou image, vždy bude výsledkem jen další nedostatek.

Tato slova mohou někomu znít jako opakované klišé, ale jen do té doby, než učiníte každodenním „cvikem“ rozpoznávání, z jakého rozpoložení a motivace chcete ve skutečnosti něco činit.

Život má být jednoduchý a snadný, a pokud není, připomeňme si slova výše uvedená.

— Ladislav Šulc
Channeling
Seth promlouvá: Nesmrtelnost duše

Duše je podobně jako jakákoliv jiná část vašeho Já nesmrtelná. Lze ji chápat jako elektromagnetické pole energie, jehož jste součástí. Je to pole koncentrované aktivity, zdroj možností, které hledají uplatnění

Channeling
Dualita a polarita ve vesmíru

Tento vesmír vám umožňuje koexistovat s bytostmi, které nemají zrovna ty nejlepší úmysly. Žijeme ve světe duality a polarity, a proto lze akceptovat, že v něm vždy budou síly temna.

Bashar česky
Bashar: Vše je hologram

Každá část hologramu obsahuje informaci k celku – tedy obraz celého programu. Vesmír je strukturován holograficky, i vy jste holografičtí. Stejně tak i každá verze vaší reality.

Bashar česky
Bashar: Jak získat realitu, kterou si přejeme

Rádio nemusí vytvářet program, který si přeje slyšet. Jen se musí naladit na ten, co již existuje. Tím, že se synchronizuje s frekvencemi, činí ze sebe účinný přijímač – podobný ve vibracích onomu signálu – tedy programu, který si přeje přijímat.

Články
4 kvality vědomého vztahu

Aktuálně se dostáváme do období, kdy vztahy jako takové prochází velkou změnou. Současné paradigma nefunguje. Zamilovaní lidé nejsou šťastní a nevědí, jak to udělat, aby vztah fungoval.

1 3 4 5 6 7 27