Vaším přirozeným stavem je nadšení, které je fyzickým překladem vaší vibrační resonance. Následujte jej.

— Bashar