Víra není vírou v cokoliv. Je to vědění a vědomí o věcech, které zatím nelze vidět. Jistota toho, že jste přesně tam, kde máte být. Víra jako taková není logická a nelze ji racionálně obhajovat. A přesto čím více s ní strávíte, tím více se jako bytost budete rozvíjet. Co byste jinak chtěli kontrolovat? Nad kým nebo čím byste chtěli mít moc? Existuje jediná oblast, která vyžaduje nějakou práci. Není to svět tam venku ani ostatní lidé. Je to niterné JÁ, jež je světem a říší, kde má každá bytost právo pracovat, doufat, snít a kráčet svou duchovní cestou.

— Q’uo
1 27 28 29