Někteří lidé zůstanou inteligentní, přestože navštěvovali školy.

— Autor neznámý