ChannelingHojnost a penízeManifestace

Nepřisli jste sem trpět: Jak manifestovat svá přání jednoduše

Dnes bychom se rádi soustředili na vaše přání a sny. Na světě neexistuje jediná duše, která by neměla přání, jež si přeje pro sebe manifestovat. Často vás pozorujeme a jsme fascinováni, jak si tyto touhy sami blokujete odporem vašich myšlenek, pochyb a strachů.

Nejčastější mýlkou na vašem světě je to, že věříte, že musíte někomu dokazovat svou hodnotu. Že musíte překonávat překážky, abyste si něco zasloužili. Nejste na Zemi kvůli zápolení, ani, abyste se dívali na to, jak těžkým si dokážete život učinit. Vesmír vás netestuje – a na toto téma bychom dále rádi povídali.

Přáli bychom si, abyste si byli vědomi své hodnoty. Nemůžete udělat nic, co by vás vzdálilo od dokonalosti, kterou jste. Je jedno, kde se nacházíte, co jste zažili – nezáleží ani na jednom z vašich předešlých rozhodnutí. Nikdy není pozdě na to učinit rozhodnutí nové. Vždy máte možnost usměrnit váš fokus na něco, co vám činí radost. Co ve vás posiluje pocity míru a štěstí.

Mnoho z vás věří tomu, že vás Vesmír určitým způsobem drží zkrátka, dokud neprokážete svou cenu. Do doby, než dokážete, jak jste odolní, a že si skutečně zasloužíte to, po čem tolik toužíte. Jako kdyby existovalo něco mimo vás, co je zodpovědné za vaše sny a touhy. Na to my odpovídáme – nic není dále od pravdy. Jediný, kdo vám znemožňuje tuto manifestaci, jste vy sami.

Vaše myšlenky, směr vašeho soustředění i emoce, které si volíte cítit, přímo souvisí se zážitky, které si manifestujete.

Vesmír vám vždy dává to, s čím jste v resonanci – bez výjimky. Takže proč tedy nemáte všechno, po čem toužíte ve vaší fyzické realitě? Protože to neumožňujete. Skutečně, mnoho z vás je v kompletním nevědomí o tom, že si sami blokujete vše, oč žádáte. Vesmír odpovídá na každou vaši touhu, potřebu, přání po něčem lepším, ale vy nedokážete tato znamení vidět, protože jste až příliš zaměření na jejich nedostatek.

Konkrétní příklad: právě se díváte na televizní kanál číslo 5, ale uvnitř skutečně toužíte sledovat kanál číslo 10. Pokud však tento kanál nezměníte, nemůžete vidět, co na něm probíhá. Vše tam existuje, stejně tak jako na kanále 5, ale vy to nevidíte, protože nejste naladěni na kanál vaší preference. Soustředíte se totiž na to, že kanál 10 není k dispozici.

Stejně tak tomu je s věcmi, po kterých toužíte. Opakovaně, až obsesivně máte svou pozornost na tom, co nechcete. Když se vám podaří naladit na myšlenky, které jsou v souladu (pozn. redakce – často si myslíme, že se soustředíme na naše přání, ale ve skutečnosti se soustředíme na nedostatek, zažíváme pak nejasné úzkosti, jež jsou kompasem, který nám toto zaměření na nedostatek naznačuje) s tím, co si přejete, začali byste vidět, jak se vám vaše přání manifestuje ve své dokonalosti. Byli byste v šoku, jak snadno k vám věci plynou. Rozumíte této analogii? Musíte být naladění na onu vibraci (pozn. redakce – pocit, který máte, když už to je) tvoření, abyste byli schopni vidět znamení a impulsy, které vám Vesmír vždy dává. Ten vám v ničem nebrání.

Všímáme si, jak se mnozí z vás soustředí a snaží až v naprosté zoufalosti a frustraci, protože cítíte, jako byste neměli vůbec žádnou kontrolu nad svými životy. Moc tvořit své sny, protože jste si je přáli již tak dlouho a pořád nic. Přitom k jejich až nepředstavitelně krásné manifestaci stačí tak málo, jako změna fokusu. Věříte, že musíte všechno přetrpět, doslova své sny donutit k existenci. Sny se podle vás musí zasloužit – není možné něco získat jen tak. Kdyby se nám podařilo vás přesvědčit, abyste svou pozornost zaměřili spíše na to, co chcete, než-li opak, viděli byste, jak se vše zhmotní beze snahy.

Jakmile jednou začnete své myšlenky volit (pozn. redakce – většina našich myšlenek není ani vašich, ale můžeme si volit ty, které uznáme za naše, zbytek necháme proplunout bez investice energie), protože víte, že jste tvůrcem svojí reality, pocítíte velkou úlevu. Nemůžete mít pozornost na přesvědčení, že je všechno těžké a očekávat, že se to stane jednodušší jen proto, že je to vaše preference.

Vesmír vám vždy dává více toho, na co se soustředíte.

Nalaďte se na myšlenky, které navozují dobré pocity. Je to skutečně tak jednoduché. Nemusíte už nikdy cítit něco, co nechcete. Na to ale odpovíte, hm, ale co všechny ty nepěkné věci kolem mne? My reagujeme: váš fokus a vaše myšlenky jsou vždy pod vaší kontrolou a nikdo jiný je za vás nevolí. Vždy existuje něco příjemného, na co se můžete soustředit. Vždy.

Nepřišli jste sem trpět, ani dokázat svou hodnotu, natož počítat, kolik toho dokážete snést. Přišli jste sem zažívat radost z tvoření toho, po čem toužíte – v rámci fyzické reality. Ale na moment jste zapomněli svou božskost, zapomněli jste, jak si hrát. Zapomněli jste, že jste přišli pro onu radost z plnění svých snů. Život nebyl zamýšlen jako komplikace, přišli jste sem zažít zábavu. Nebojte se udělat „chybu“, nic takového neexistuje. Vždy budete mít nová přání, a po každé to bude skvělý pocit, když umožníte, aby vám je Vesmír doručil.

Z hluboka se nadechněte a vězte, že jste vždy nekonečně podporováni v tom, po čem toužíte. Máte kontrolu nad svým tvořením a žádný sen není příliš velký, na to aby se uskutečnil. To vy držíte klíč ke všem svým snům.

Začněte se tedy soustředit na to chtěné, místo toho, co nemáte. Nalaďte se na pocit, jaké by to bylo, kdyby TO bylo TEĎ. Jak byste se cítili, kdyby se vaše přání vyplnila právě teď? Hrajte si s tímto konceptem a uvidíte, jak do vašeho života vplují nové příležitosti.

Pevně věříme, že jsme vám tímto nějak posloužili.

S láskou,

Vaši Andělští průvodci

Podpořit bennu.cz

0 %