Matt Kahn českyPovaha věcí

Matt Kahn – o kritice a intuici

Kritika a intuice

Kritika je, když někoho obviňujete. Intuice znamená, že jste si jasně vědomi toho, jak je onen moment nápomocný ve vaší evoluci – nejen pro vás, ale i pro všechny ostatní v rámci celku.

Jakákoliv snaha přestat soudit jen posuzuje vašeho „vnitřního kritika“. Kdykoliv se vnitřní kritik cítí souzen, jen to posiluje onen vzorec namísto integrace.

Tyto vzorce ale lze snadno vyřešit tím, že budete věnovat více pozornosti své intuici místo toho, abyste se zacyklili v kritice – ať už vůči ostatním, své minulosti nebo dokonce vůči sobě samým.

Pokud si nejste jisti tím, co říká vaše intuice, zeptejte se sami sebe: „Jak mi tento okamžik pomáhá se vyvíjet? Z jaké komfortní zóny mne osvobozuje? Jako slabinu mi pomáhá odstranit?“

Odpovědi na tyto otázky jsou vždy ve vás. Je to jen o tom si dopřát dostatek času – naladit se, získat z toho cennou moudrost a následně jednat s vírou, pokorou a soucitem.

Zdroj překladu
Matt Kahn, www.mattkahn.org

Podpořit bennu.cz

0 %