Matt Kahn českySeberozvoj

Matt Kahn – Existuje karma?

Matt Kahn - Karma

Jakákoliv nepříznivá zkušenost není vaší osobní karmou, ale aspektem lidstva jako celku, který uzdravujete pro dobro všech. Co když je pojem osobní karma jednoduše nevědomou tendencí se identifikovat s vrstvami emocionálního odpadu ve vašem energetickém poli, které na své cestě transformujete?

Představte si na moment, že vše, co máte ve světě očistit, bylo nevinně utkáno do látky zvané identita místo toho, aby to jen prošlo a navrátilo se zpět do Zdroje.

Co když jsou vaše současné symptomy, nemoci nebo vzorce podmiňování právě těmito vrstvami, které uzdravujete pro budoucí generace nebo své další inkarnace?

Co když si uvědomíte, že nic z toho, co cítíte, s vámi nesouvisí? A je to způsob, jak karmu lidstva, která byla do této realizace uzamčena v jeho buňkách od počátku věků, vyčistit.

V moment, kdy se otevřete možnosti, že nepříznivé zkušenosti nejsou vaše, ale váš příspěvek směrem k více rozvinutému lidstvu, začnete ulevovat svému energetickému poli. Z tohoto místa jasnosti jste pak schopni propouštět to, co nebylo nikdy důkazem o tom, kým jste nebo nejste. Budete si tak moci užívat svobodu a radost mnohem dříve, než ji bude lidstvo zrcadlit zpět. To se mění, až jako důsledek převratných změn ve vědomí.

Jakmile je váš život věnovaný uzdravování uctěn jako příspěvek lidstvu, který pomohl zvýšit jeho vibraci směrem k jednotě vědomí, budete moci pokračovat v pozvedání těch kolem vás. A to bez toho, abyste byli ovlivňováni jejich emoční hustotou.

To, co cítíte, tedy není ve skutečnosti vaše, je to pokračující příležitost odlehčit celkové hustotě na Zemi. Pokud dokážete milovat cokoliv, co nastane, stanete se prvními občany nové, vylepšené reality. V průběhu tohoto procesu budete volně a beze snahy zářit svým světlem na všechny strany, abyste pomohli nevinným srdcím nalézt jejich cestu domů.

Podpořit bennu.cz

0 %