Matt Kahn českySebeláskaSeberozvoj

Matt Kahn – Energetický update: 17-7-18 – „Vstup do portálu“

Matt Kahn

Dnešní den nabízí zásadní potvrzení vašich nadějí, že všechna vaše snaha vás vždy posouvala – a bude nadále posouvat – směrem k naplnění vašeho osudu s nejvyšším potenciálem. Je tomu tak nehledě na stávající okolnosti ve vašem životě, které se vám zrovna nemusí líbit nebo jsou trochu odlišnější, než jste očekávali.

Dnešní den se skládá ze 3 numerických částí:

7-1+7-1+8

Když tyto části zobrazíme v řadě za sebou, získáme postupných 7-8-9 (pozn. překladatele – dle formy amerického zápisu data), což představuje energetický zesilovač. Kdykoli vidíme sekvenci jako 123, 456, 789, je to zpráva Vesmíru o tom, že činíme nezbytné kroky na naší cestě a integrovali jsme výraznou část toho, co se nám dostalo do cesty s ohledem na uzdravení a expanzi. Díky tomu se naše vědomí posune na jinou úroveň a získáme zcela jiný rámec možností.

Portál se kterým se vy i já nyní slaďujeme, je portál 11:11. Ten představuje posun za energetickou hranici osobní role oběti, přičemž se člověk stává plným zosobněním nositele světla či pozemského anděla ve fyzické formě.

Výše zmíněné nemá co dočinění s tím, zda-li aktuálně pracujete jako léčitel(ka), ale oslavuje míru otisku vašich předků a rodinného podmiňování, které se vám podařilo pročistit. Díky tomu máte dostatek prostoru ve vašem energetickém poli pro frekvence vědomí 5. dimenze. Ty tak mohou být ukotveny skrze váš hlavní kanál a proudit skrze vaše chodidla jako semínka vyššího vědomí, které je vysazováno kdekoli se objevíte.

V přípravě na tuto životní misi aktivace a integrace světelné bytosti ve fyzické formě začali mnozí z nás vídat číselnou kombinaci 1111. Děje se tak opakovaně za účelem přerušení našich kolektivních nevědomých procesů v rámci času – aby se nám připomněla ta poněkud hlubší mise, kvůli které tu doopravdy jsme. Jakmile se váš život začne orientovat více směrem k tomu duchovně inspirovanému, začnete vídat číslo 1111 nebo častěji 111 či 1010 jako potvrzení úspěšné trajektorie směrem k bráně světla, která se vám skrze portál 11:11 otevírá. A tím i cesta do nové reality.

Jak je vaše vědomí postupně broušeno do souladu s vaším božským smyslem – ukotvení světla na Zemi, začnete častěji vídat číselné sekvence známé jaké andělská čísla – 222, 333, 444, 555 a tak dále. Dokonce číslo 666 představuje klíčový vhled, porozumění. Pro duši, která ještě není inicializovaná je pak toto číslo symbolem strachu z temnoty nebo dokonce možností, že není aktuálně v souladu se svou nejvyšší pravdou.

Pro ty naopak rychle se rozvíjející nositele světla představují podobné kombinace úspěšné potvrzení očištění mnohých hlubokých a temných aspektů vašeho stínu, čímž umožní prostor pro proudění více světla, jež je pak na Zemi uzemněno. Pro plně aktivovanou duši není číslo 666 nějakou hrozbou, naopak se otočí a stane se číslem 999, které představuje ukončení karmického cyklu.

Za posledních 10 let se mnohým z vás podařilo pročistit obrovské množství hustoty a temnoty z vašich energetických polí. Díky sladění se s portálem 11:11 pro změnu vibrace z čísla 666 na 999 jste se dokázali postavit všem strachům a temnotě a dosáhli jste bodu karmického ukončení cyklu. Stáváte se zosobněním pravdy světla na buněčné úrovni. Během tohoto období se vaše 3D DNA na bázi uhlíku mění a nahrazuje ji krystalická DNA 5. dimenze.

Takováto veliká změna s sebou často nese delší období vyčerpání a symptomů nálepkovaných chronický únavový syndrom. V mém dalším energetickém updatu naznačím, co konkrétně se děje po vstupu do portálu 11:11 a jak poznat, zda-li se něco takového již stalo.

Zatím ale pojďme přijmout ten dnešní energetický update jako utvrzení toho, že jsme ušli obrovský kus cesty a pokračujeme do stále vyšších dimenzí světla bez toho, abychom museli svá těla či tuto planetu opustit. Neznamená to samozřejmě, že ti, co jí opustili, mají menší hodnotu. Úspěšně splnili svou misi jako katalyzátoři uzdravení skrze své rodiny a kráčeli svou cestou přesně tak daleko, jak tomu mělo v tomto jejich konkrétním životě být. Je to pravda nehledě na to, jak jejich životy skončily.

Pro ty, kteří tu stále s námi jsou, se ona mise stává více vzrušující a odměňující, než kdykoli předtím. Věci nebo události, které se v minulosti zdály bouřlivé nebo skličující, jako emoční spouštěče, limitující přesvědčení nebo negativní myšlenky, lze nyní snadněji pozorovat či dokonce uvítat bez toho, abyste sami se sebou válčili nebo posuzovali svůj výkon jako rozvíjející se duše.

Pamatujte si, že to není o tom vše překonat a stát se bezmezným/bezmeznou, ale přijmout každý pocit, přesvědčení a myšlenku jako světlo, a to i přes to, že na sebe může brát podobu všeho, jen ne světla. Čím více ctíme vše jako světlo, tím více jsme ho schopni aktivovat, ukotvit v našich tělech a uzemnit na Zemi jako transformující sílu našich individuálních realit. Je také darem evoluce pro souhrn nás všech jako celku.

Uctěme tedy dnešní vzestupnou sekvenci 7-8-9 třemi specifickými způsoby.

  1. Jelikož číslo 7 reprezentuje potvrzení toho, že všechny lekce jsou již pochopeny, zeptejme se sami sebe, „Nakolik si dovolím být jiný/jiná jako důsledek všech událostí, které jsem přežil(a) a vhledů, které jsem získal(a)?“
  2. Číslo 8 představuje energii hojnosti a znovu-nabytou sílu, ptejme se tedy sebe: „Dokáži vidět sílu a hojnost ne jako hmatatelné objekty, ale jako manifestaci světla, které přichází díky expanzi mojí vlastní hodnoty?“
  3. Devítka je číslem energie dokončení, zeptejme se tedy sebe: „Kde mám v životě nedořešené věci, které brzdí mé finální sbohem starému světu a umožní mi se osvobodit do nových dimenzí, nadšení a možnosti osvícení? Jaké zastaralé zvyky a sebedestruktivní chování jsem připraven(a) nyní odevzdat?“
Zdroj překladu
Matt Kahn, www.facebook.com/mattkahn/posts/1174344099363926

Podpořit bennu.cz

0 %