Channeling

Máte pocit, že váš vytoužený úspěch a sny stále nepřichází?

Hojnost

Věříte, že bez práce nejsou koláče? Myslíte si, že když budete dostatečně tvrdě pracovat, eventuálně přijde odměna? Když budete dostatečně dobří, přijde požehnání? Máte pocit, jako kdyby odměny byly neustále na cestě, ale vlastně nikdy nedorazí?

Problém se všemi těmito přesvědčeními je, že vás odstavují od vašeho centra osobní síly a moci – a to existuje pouze v přítomném okamžiku. Myslíte si, že záleží na jakémsi souhrnu okolností, který musíte splnit. Nějaké budoucí naladění se? Kdy už bude dostatečně bolesti, abyste konečně přijali? Odpracovali jste už dost? V jaký moment se rozhodnete, že už je vaše sebehodnota dostatečná?

Vyslyšte nás prosím, když říkáme, že jste svébytné bytosti a že vám náleží si nárokovat vlastní energii a soulad právě v tento moment. Není za tím jakési skryté měřítko, které rozhoduje o tom, zda-li si to již opravdu zasloužíte. Jste už od podstaty dobří a hodni. Důvod, proč tato stará přesvědčení někdy přinesou ovoce, je ten, že v momentě dostatečně odpracované tvrdé práce se rozhodnete – tak, teď jsem dostatečně hodný/hodna přijmout a tím dané věci či události umožníte přijít.

Samozřejmě, že vyvinutí akce směrem k vašim cílům je krásná věc a díky tomu se rozvíjíte a zažíváte nové věci. Ovšem tyto kroky byste měli učinit proto, že vám přinášejí radost a jsou způsobem, jímž se vyjadřujete. Pracujete přitom „na vlně“, v souladu, moci a inherentní sebehodnotě.

Jak se tedy „přepnete“ do módu tvoření z mocného centra přítomného okamžiku? Žijte v přítomnosti. Přijměte za svou vaši autentickou dobrotu a svébytnost a umožněte jim vás vést. Buďte připraveni dostávat v tom pravém nyní okamžiku. Trénujte oceňování hojností a darů, které již máte. Následujte svoje srdce. Spojte se přímo s vaší hojností a umožněte jí proudit k vám přímo ze Zdroje. Faktem totiž je, že jste vždy byli a budete milovanou součástí většího celku.

Zdroj překladu
Archangel Gabriel via Shelley Young, trinityesoterics.com

Podpořit bennu.cz

0 %