Channeling

Krystalické vědomí a vaše světelná těla

Světelné tělo

Jsme vašimi fanoušky číslo jedna, vašimi největšími podporovateli a těmi, na které se můžete vždy obrátit v době krize. Jsme vám vždy k dispozici, i když nás nevnímáte, necítíte naši přítomnost. Můžete nám věřit na slovo, že nejsme místní. Nemáme své místo v prostoru/času, protože jsme nefyzické bytosti. To znamená, že jsme vědomí.

Všechno je vědomí, které se vyjadřuje jako energie, a to se týká i vás všech. To znamená, že když máte nějaký fyzický neduh, nemoc nebo symptom vzestupu, který vás fyzicky trápí, velmi dobře vám poslouží, když si uvědomíte, že nejste jen kůže, kosti, orgány, vlasy a svaly, kterými proudí krev. Jste mnohem víc. Jste vědomí vyjadřující se jako energie a část této energie se spojila s tímto fyzickým tělem, aby vám dala pocit sounáležitosti na určitém místě.

Většinou jste lokalizováni v projevu svého vědomí. Když si dokážete přiznat, že jste víc než vaše fyzické tělo, je pak snazší své tělo uzdravit. Když si uvědomíte, že jste vědomím, které vytváří zkušenost těla, můžete tuto zkušenost změnit. Když se vcítíte do rozpínavosti své věčné a nekonečné přirozenosti, je pak snazší změnit něco tak malého a dočasného, jako je fyzické tělo.
K tomu vás vyzýváme. Zveme vás, abyste procítili svou nekonečnou a věčnou přirozenost, a přitom zůstali ve svém těle a cítili se více jako světlo, které září zevnitř fyzického těla, jež považujete za své. Změňte své vnímání sebe sama a změníte vše.

Je mnoho lidí, kteří touží mít světelné tělo, krystalické tělo, a my chceme, abyste věděli, že nejlepší způsob, jak se tam dostat z místa, kde se nyní nacházíte, je uznat, že jste světlo, které se bude vyjadřovat v jiné podobě. Budete to vy, nikoli tělo, které způsobí velký rozdíl ve způsobu, jakým prožíváte sebe a svůj život. Nedržte se zpátky. Nečekejte, až budou na změnu vědomí připraveni všichni ostatní.

Nechte zazářit světlo svého pravého bytí a proměňte se zevnitř. Můžete rozpustit jakýkoli blok, jakékoliv trauma, jakoukoli zaseknutou emoci tím, že si vzpomenete, že jste světlo, a můžete se kdykoli a v kterýkoli den přesunout na zcela jinou časovou linii s jinou minulostí a jinou budoucností, protože jste nám podobnější, než si myslíte.

My jsme se jen rozhodli, že se nespojíme s fyzickou podobou, a ano, to nám usnadňuje udržování vysokých vibrací. Ale vy to můžete udělat také. Víme, že to dokážete. Víme, že se stáváte těmi světelnými bytostmi, ale také víme, že není lepší čas než současnost, abyste se vcítili do pravdy toho, kým jste, a uzdravili každý aspekt toho, kým jste byli.

Jsme Arkturiánská rada a rádi jsme se s vámi spojili.

Zdroj překladu
The 9D Arcturian Council, Channeled by Daniel Scranton, www.danielscranton.com

Podpořit bennu.cz

0 %