Matt Kahn česky

Konečná hra ega – Matt Kahn

ego

Ego vždy touží po konečném scénáři. „Jak to zastavit, jak se toho zbavit, jak to odstranit, jak to překonat?“ Dokud budete uplatňovat tento přístup, budete ego jednoduše převlékat do nového kabátu ze stejných podmínek. Zatímco ego vždy hledá věci, které by mohlo zastavit, jediné, co nemůže udělat, je začít něco nového.

To je volba, kterou může uskutečnit pouze duše. Tím, že se odvážíte soustředit na nové volby, na jednu posílenou možnost za druhou, začnete komunikovat se svou duší a zároveň se s respektem, pokorou, soucitem a láskou rozloučíte s připoutaností k egu. Zatímco čas strávený spánkem v egu nepochybně zanechává v člověku různé stupně lenosti, apatie a vyčerpání, právě vaše ochota činit nové volby vás spojuje s vaší duší, její moudrostí a inspirací k moudrému výběru namísto impulzivního. Taková inspirace prospívá nejen vám, ale pomáhá i ostatním vyvíjet se, jakmile jste ochotni být první, kdo se změní k lepšímu. To je síla vedení příkladem.

Na začátku vás volba z duše detoxikuje ze sevření ega. I když se vám to může zpočátku zdát pekelné nebo jako by to nemohla být správná cesta, pokud zůstanete na cestě, taková detoxikace nastolí stav existenciální obnovy oslavující vynoření vašeho světla do aktualizované podoby.

I když se propracováváte hlubinami fyzického, emocionálního nebo energetického léčení, klíčem je soustředit se na nově zmocněná a láskyplná rozhodnutí na začátku, místo abyste válčili s věcmi, které si vaše ego přeje zastavit.

Ať už jde o důslednější zdravé stravování, častější cvičení, větší hydrataci, stanovení každodenních záměrů, vytvoření deníku vděčnosti, vycházení do přírody, i kdyby to měla být jen procházka po okolí, zahájení nebo dokončení uměleckých projektů nebo cokoli jiného, o čem se domníváte, že nemůžete dělat, dokud nebudou odstraněny jiné rušivé vlivy nebo domnělé překážky. Při detoxikaci od ega si všimněte, jak se říká: „Teď ne. Tohle nemůžu udělat. Je to příliš těžké!“ je právě to ego, které se integruje.

Ego to samozřejmě nedokáže. Dělá to duše z vašeho nitra. Ego nedělá nic jiného, než že se rozpadá rychlostí, s jakou slyšíte myšlenky jako např: „Teď ne. Tohle nemůžu udělat. Je to příliš těžké,“ a přitom se nadále soustředíte na to, abyste se rozhodovali moudřeji. Po celou dobu si dělejte dechové přestávky, abyste regulovali svůj nervový systém, praktikujte sebelásku, abyste otevřeli a očistili své srdce, odvažte se modlit za blaho sebe i druhých, když se objeví soudy, a nabízejte slova povzbuzení tomu, kdo ve vás takto odvážně roste, rozšiřuje se a vyvíjí.

Navzdory jakémukoli strachu z toho, že přijdete o to, co vám ego slibuje, bez ohledu na to, jak malá se každá nová volba může zdát, a dokonce i tehdy, když vám to připadá mučivé, je to práce, kterou máte na starosti. Otázkou zůstává, jak hluboce se musíte mít rádi a jak důsledně musíte volit jinak, abyste se ze změn těšili, místo abyste se jich báli nebo se jich děsili? Ego si taková slova jistě přečte a okamžitě si položí otázku: „Jak mohu odstranit strach a hrůzu, aby mi nic nestálo v cestě?“. Vězte, že taková otázka není ničím jiným než fasádou, která vás udržuje soustředěné na věci, o nichž se vaše ego domnívá, že je musí zastavit. I když ve skutečnosti se všechny tyto věci samy rozplynou v okamžiku, kdy se objeví nová rozhodnutí.

Zdroj překladu
Matt Kahn, www.mattkahn.org

Podpořit bennu.cz

0 %