Adamus St. GermainChannelingHojnost a peníze

Klinika hojnosti – Spiritualita by měla být zdarma

Peníze

Mnoho lidí si myslí, že pokud děláte duchovní práci, nemůžete si za ni účtovat. To je zvrácené! To je prostě nechutně zvrácené. A kdo to říká? Lidé, kteří jsou bez peněz, kteří se z vás chtějí krmit, kteří vámi manipulují.

To znamená: „Nu, ale toto je spirituální práce. Mělo by to být zdarma.“ Pochybuji o tom. Mělo by to být dražší než cokoli jiného na této planetě. Mělo by to být nejdražší a měli byste je přimět, aby to tak chtěli,
protože budou zázračně manifestovat peníze.

Znám tolik z vás, kteří máte zjevné problémy s nedostatkem peněz i jen na jídlo. Ale pokud existuje opravdu seminář, na který chcete jít, pak to je opravdu divné. Najednou tam peníze jsou a vy se divíte: „Jak se tady objevily? Odkud sem přišly?“ A pak půjdete na seminář. Chápete to? Byla to vášeň! Řekli jste: „Ó! Na tento seminář opravdu chci jít!“ Také je v tom trochu jakési závislosti, trochu jakési nemoci, že musíte jít na tento seminář. Ne, nemusíte. Ne. Ale přinejmenším vám to něco ukázalo. S trochou vášně se můžete projevit. Ale pak se vrátíte ke starým schématům, zpět do starých vzorců.

Spiritualita – nezajímá mě, co děláte, ať už spiritualitu nebo něco jiného, ať už jste dřevorubcem, ať už jste účetním nebo čímkoliv jiným – účtujte za to hodně. Ať už účtujete cokoliv, pokud děláte práci, samostatně, zdvojnásobte cenu dříve, než dnes skončíme. Zdvojnásobte své sazby. „Ó! Jak bych to mohl udělat,“ říkáte. „Lidé jsou sotva ochotni zaplatit.“ Nu, pak máte špatné lidi. Opravdu nemáte správné lidi, kteří chtějí vaši službu. A probíhá velké vysávání a vy si myslíte, že to musí být levné, nebo to uděláte zdarma. Pak se k vám dostanou lidé, kteří opravdu nechtějí změnu. Chtějí se jen živit vaší energií. Pochopte to. Nemilují vás. Chtějí vás jen vysávat.

Řeknou vám: „Jste nejlepší učitel, kterého jsem kdy měl. Kdybyste to nebyl vy, myslím si, že bych nemohl zůstat na této planetě. “É! Jakmile vás unaví, vyčerpají vás, půjdou dolů ulicí k dalšímu levnému lektorovi a vysají jeho a potom dalšího a dalšího. A ke konci dne zapomenou i vaše jméno.

Zdvojnásobte své sazby, mějte trochu sebehodnoty a poté sazbu znovu zdvojnásobte. A najednou zjistíte, že přitahujete – důležité slovo, přitahujete – ty správné lidi, kteří jsou ochotni za to zaplatit. A najednou jste v hojnosti a najednou jste lepším učitelem a najednou jim můžete dát ještě lepší radu, kdy terapie nebude trvat roky, roky a roky. Můžete s nimi provést transformaci, pokud jsou ochotni projít transformací – lusk! – jen tak.

A pak si někdo začne stěžovat a říkat: „Nu, změna mého života trvala jen pět minut. Ježíš, ty jsi účtoval dva tisíce dolarů.“ A vy odpovíte: „Jo, příště to bude deset tisíc.“ (trochu smíchu)

Zdroj překladu
Adamus St. Germain via Geoffrey Hoppe - Crimson Circle, www.crimsoncircle.com

Podpořit bennu.cz

0 %