ChannelingPotenciály

Karta měsíce – prosinec 2022 | Sirius | Nedokončené záležitosti

Často jsme hovořili o tom, že toto období na Zemi nyní koreluje s obdobím před 13 000 lety, kdy jste upadli do spánkového cyklu, v němž jste zapomněli na své spojení s vesmírem. Nyní, když tento cyklus opouštíte a přecházíte do cyklu probuzení, si mnozí z vás uvědomují takzvané „nedokončené záležitosti“, o kterých máte pocit, že to trvá opravdu dlouho. Může se jednat o vědomou vzpomínku nebo o nevědomý pocit, že musíte něco udělat, ale nevíte co. Jakmile se ego zapojí do snahy vzkřísit tuto vzpomínku, může se tento nejasný pocit záměru negativně proměnit v posedlost dokončením mise.

Když se inkarnujete do života, nikdy neexistuje strukturovaný plán, co a jak dělat. Tato představa o misích a plánech je představou, která je filtrována skrze ego. Vaše vědomí je mnohem plynulejší. Místo toho, když se přesunete ze strukturované reality třetí hustoty, lze nedokončené záležitosti (takříkajíc) dokončit pouze následováním proudu, spoléháním na intuici a vykročením do neznáma.

Každý člověk má schopnost cítit tok toho, kam ho jeho vědomí během daného života vede. Věci jako strach nebo potřeba kontroly vnímání tohoto proudu značně ztěžují. Ale jste tady, vstupujete do reality čtvrté hustoty a snažíte se vyměnit nástroje ztuhlosti třetí hustoty za nástroje plynutí čtvrté hustoty. Je to náročné období a vyžaduje zvláštní druh píle a důvěry. V tomto druhu energetické reality se často odehrávají dvě energie – pocit plynutí a strach z plynutí. Tyto dvě soupeřící energie vás mohou držet na mrtvém bodě. Jak se tedy v této výzvě orientovat? Jak vykročit vpřed do proudu dokončování svých „nedokončených záležitostí“, aniž byste se soustředili na potřebu ega mít věci hotové? Ano, víme, že je to paradox!

Nejdříve vám pomůže odhalit zvykové vzorce, které možná máte a které ve vašem životě vytvářejí bolest. Řekněme, že jedním z nich je například perfekcionismus. Je docela pravděpodobné, že vaše nedokončené záležitosti z minulosti pocházejí z takového vzorce (v tomto životě nebo v jiných životech, a zejména z doby před 13 000 lety). Tento vzorec se projevuje ve vašem současném životě jako příležitost k tomu, abyste si jej uvědomili. Řekněme také, že navrch máte skrytý pocit, že musíte něco UDĚLAT, ale nevíte co. Perfekcionismus vás drží na mrtvém bodě, protože ego vám nedovolí následovat proud, který přirozeně uzdraví nedokončenou energii. Dělá to proto, že ego chce mít pod kontrolou všechny okolnosti, aby byl výsledek dokonalý. Tak zůstáváte zaseknutí a stále máte pocit, že neděláte dost.

Pokud se tedy nevzdáte kontroly ega a nebudete se snažit otevřeně a s důvěrou následovat tok svého života, zůstane všechna ta nedokončená energie z minulosti uzavřená v lahvích. Jak se váš druh posouvá do čtvrté hustoty, budete dostávat stále více výzev, které od vás budou vyžadovat, abyste se rozhodovali spíše podle proudu než podle mysli nebo ega. Víme, že je to děsivé, ale je to jedna z těch iniciací, které musí zažít každý, kdo přechází z jedné reality do druhé. Naše řešení je radikální: Vzdejte se obav z nesplnění poslání. Vzdejte se dokonce i touhy splnit poslání! Vzdejte se obav z toho, že nebudete dělat věci dokonale. Místo toho se snažte tyto staré vzorce opustit jako způsob, jak být více v kontaktu se svým Pravým Já, jehož vědomí je zcela založeno na proudění. Zjistíte, že pokud to neuděláte, realita bude stále bolestivější, protože staré způsoby kontroly už nebudou fungovat.

Proč je to karta Síria? Je to karta Síria, protože vaši předkové ze Síria se této lekci museli naučit také. Ze svých interakcí s vámi před 13 000 lety si nesli mnoho viny a pocitů selhání. Čím déle se toho drželi, tím více bolesti zažívali a měli potíže s vývojem svého vědomí. Jakmile pochopili a začali hledat proud a důvěřovat mu, získali širší pochopení pro tok evoluce a mohli se odevzdat přílivovému proudu vesmíru, aniž by měli pocit, že musí svou cestu řídit.

Během tohoto měsíce vám všem budou s tímto posunem vědomí pomáhat probuzení mistři ze Síria, kteří mají s vaším náročným přechodem velký soucit. Když cítíte, že se objevují vaše staré vzorce, zklidněte se. Vstupte do svého srdce a upřímně je požádejte o pomoc, aby vám ukázali, jak zvládnout vaši výzvu. Buďte otevření a vnímaví k proudu energie, který vám pošlou, a nechte se uvolnit v teple jejich láskyplného objetí.

Zdroj překladu
Germane through Lyssa Royal Holt, www.lyssaroyal.net

Podpořit bennu.cz

0 %