Channeling

Karta měsíce (prosinec 2018) – Svádění a závislost

Karta měsíce - Prosinec 2018

Již potřetí za sebou se setkáváme s kartou v souvislostí se souhvězdím Orion. To je velice neobvyklé a proto se zdá, že kolektivní vědomí lidstva bude ve zbytku roku 2018 prozkoumávat témata Orionu. Nicméně to není zas takové překvapení, již dřívě jsme se vyjadřovali o tom, že je to součást evolučního cyklu na počátku 4. dimenze. Objevují se výrazné fluktuace v rámci polarity ve světě vnějším a hluboké zpracovávání v tom vnitřním.

Téma této karty je velice významné. Co vlastně „svádění a závislost“ znamenají? Jak jistě víte, život ve třetí dimenzi je těžký, protože úroveň separace vědomí, kterou prozkoumáváte, je vysoká. Díky této intenzitě si lidská ega vytváří různé mechanismy, aby se dokázala vypořádat s bolestí takovéto reality. Mezi ně například patří fyzické substance (jako alkohol, tabák nebo drogy), ale to jsou spíše ty nejzřejmější způsoby, jak se s životem vyrovnávat. Ty hlubší mechanismy jsou více pod povrchem, ne tolik viditelné. Jejich součástí jsou různá přesvědčení a systémy, navržené pro vyrovnání se s emoční nebo fyzickou bolestí, stejně tak potlačování emocí, aby se člověk vyhnul procítění intenzity života na Zemi. Právě tyto neviditelné mechanizmy a vzorce jsou touto kartou adresovány. Ty fyzické „berličky“ jako alkohol jsou jen odrazem toho, co se děje uvnitř.

Úkolem těchto mechanismů je limitovat pocit bolesti. Ego se na ně čím dál víc upíná. Proto je velice složité je transformovat. Existuje nekonečné množství kombinací těchto vzorců chování, ale uveďme si jako příklad následující:

Sebeobviňování – abychom se vyhnuli pocitu, že jsme něčí oběť

Role mučedníka – způsob, jak si obhájit vztek z toho, že se necítíme být milovaní

Potlačování emocí – směrem do těla či mysli, abychom nemuseli cítit

A mnoho dalších…

Čím více člověk tyto vzorce chování opakuje, tím se stává ona závislost silnější a způsob chování je ještě více zakořeněný.

Když se civilizace posouvá do 4. dimenze, podobně jako ta vaše, je nutné začít tyto vzorce postupně odhalovat, protože ve vyšší frekvenci způsobují ještě více bolesti. To od vás vyžaduje hluboký a zranitelný proces sebe-pozorování bez souzení sebe sama. Budete se muset naučit, o jaké že chování se to jedná, a co ho spouští. Co víc, jak vás vlastně ego svádí k tomu, abyste se ve svých sebedestruktivních vzorcích neustále opakovali. To je právě ta závislost, o které tu mluvíme ve vztahu k této kartě. Zvědomění vlastních vzorců povede k narušení cyklu závislosti, a to hned, jak se naučíte odolat návratu do starých kolejí.

Mnoho lidí věří v koncept „svobodné vůle“, který slýcháváme tak často. Co si ale neuvědomují, je, že existují nevědomé síly, které nutí ego jednat způsoby, které jsou ovlivněné jeho bolestivými zkušenostmi – a tak zcela převrácené. Tyto nevědomé síly jsou jako kolektivní energie, která se skládá ze všeho, co jste v sobě popřeli. Vždy vás budou posouvat směrem k volbě zkušenosti, jež vás nasměruje k uzdravení, i když to bude znamenat projít si nejprve temným obdobím duše.

Pokaždé, když se tak mučíte „svobodnou“ volbou cesty, která je však jen opakováním vzorce chování, ze kterého cítíte, že není úniku, cykl pokračuje. Je potřeba si poodstoupit od tzv. „svobodné vůle“ ega, které vás stejně nemůže od ničeho oprostit. Závislosti jsou jeho říší. Abyste je transformovali, nemůžete k tomu ego použít. Musíte jít hlouběji.

Lidstvo se nyní nachází v bodě, kdy musí tyto deziluze ega adresovat – spolu se svůdnými zlozvyky a vzorci, které vám znemožňují se hnout z místa. To je potřeba provést jak na individuální, tak kolektivní úrovni.

Pokud čtete tato slova, tak je pravděpodobné, že jste již tento proces započali. Ale jsou okamžiky, kdy se cítíte zaseknutí nebo nemáte jasno, kudy dál. Když sami sebe nevidíte jasně a zřetelně, když nerozumíte informaci, kterou vám realita naznačuje, běžte hlouběji do bolesti – do energie nebo problému, před kterým vás tyto vzorce chování dříve ochránily. Nemusíte těmto věcem rozumět intelektuálně a pochopit je (i když to může později přijít).

Prostě „tam“ buďte. Ukažte se. Prociťte to.

Požádejte svoje Vyšší já (kterého jste jako „malé já“ součástí) o pomoc a pak to nechte být. Buďte si více vědomi svého vnitřního světa. Když to budete nejméně očekávat, vaše realizace a odhalení přijde. Uzdravení také. Postupně se tak svůdná povaha dříve sebedestruktivních závislostí a vzorců rozpustí. To je vaše skutečná cesta ke svobodě.

Zdroj překladu
Germain skrze Lyssa Royal Holt, www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10155670875336441&id=83855901440&substory_index=0&__tn__=K-R

Podpořit bennu.cz

0 %