Channeling

Jste jasnovidci

Jasnovidec

Jasnovidectví je schopnost vidět jasně vnitřním okem. Mnoho lidí se na jasnovidectví dívá s určitou rozpolceností: buď ho odmítají jako chytrý „salónní trik“, který se vyvinul ze schopnosti číst jemnou řeč těla a výrazy obličeje, nebo ho vnímají s jistou dávkou úcty, jako jakýsi „kouzelný dar“, který je dosažitelný pouze tehdy, pokud jste náhodou například sedmý syn sedmého syna.

Skutečnost je taková, že všichni jsme jasnovidci. Rozpoznání a rozvíjení intuitivních schopností má v životě člověka mnoho praktických, pozemských využití. V dnešní kultuře máme přístup k více informacím než kdykoli předtím. Mnohé z nich jsou pro někoho pravdivé, ale pro vás nemusí být přesné. Pochopení a využití intuitivních schopností k rozlišení vaší pravdy od té, která pro vás není pravdivá, vede k většímu uvědomění si vlastních vnitřních schopností a dovedností.

Využívání intuitivních schopností je jako mít software, který filtruje příchozí e-maily a ty, které vás nezajímají nebo s nimi nerezonují, umisťuje do složky s nevyžádanou poštou. Tento šikovný software již máte k dispozici. Je součástí standardní výbavy, dodávané s vaším pevným diskem. Trik spočívá v tom, zapamatovat si ho, zapnout tento software a používat ho.

„Ale počkejte,“ řeknete si. „Nepotřebuji intuici ani jasnozřivost. Moje informace pocházejí ze spolehlivých zdrojů – z knih, internetu, od přátel a rodiny. Ti by mě nezavedli na scestí.“ No, možná.

Nemusí vás uvádět v omyl záměrně, ale jejich pravda nemusí být tou vaší. Když využijete své intuitivní schopnosti, ať už se jedná o jasnovidectví, telepatii nebo jasnoslyšení, rozpoznáte, zda jsou informace, které vám byly poskytnuty, v souladu s vaším vyšším dobrem, a to dlouho předtím, než se do nich zapletete. Nebyl by váš život mnohem jednodušší, kdybyste měli tuto schopnost? Tato dovednost ve vás již existuje… jen se skrývá pod systémem přesvědčení, který není váš! A není tak těžké se k ní dostat.

Intuitivní už jste.

Zdroj překladu
Mastering Alchemy (Jim Self), masteringalchemy.com/content/blog-you-are-clairvoyant-part-1

Podpořit bennu.cz

0 %