Channeling

Jak využít energii zatmění Slunce a co to vlastně znamená?

Zatmění slunce

Tento moment je velice důležitou příležitostí pro kolektivní vědomí lidstva, aby se dokázalo překlenout skrze velmi zatvrzelou a starou energii, která se na Zemi stále drží.

Co vlastně toto zatmění Slunce znamená z pohledu duchovního či transformačního?

Zatmění je vlastně stín, který je způsoben tím, že se Měsíc dostane na své ose před Slunce a zamezí tak na určitou dobu jeho svitu. Zajímavé je, že tento stín bude nejviditelnější zejména v USA. A to proto, že ti z vás, kteří zde žijí, se právě nacházíte ve velmi děsivém, nepředvídatelném období plném chaosu.

Přesto, že zde mluvíme o události týkající se USA, je to také událost týkající se lidstva jako celku, ale i planety Země. Co tento stín napříč USA, viditelný dnes, v pondělí 21.8.2017, tedy reprezentuje?

Cesta zatmění napříč USA - zdroj NASA

Cesta zatmění napříč USA – zdroj NASA

Nejdříve se pojďme podívat na stín z pohledu obecného, na to, čemu také říkáme stín vnitřní. Stín je obecně pokládán lidmi za něco negativního. Z naší perspektivy je něco negativního či zlého pouze to, co ještě není rozpoznáno. To, co není uznáno. Představuje to tedy úrodnou půdu, ze které pak vlastně zlo vzkvétá.

Čím to vlastně všechno začalo, co je tedy kořenem zla?

Je to bolest.

Nerozpoznaná bolest je zárodkem temnoty, která se může dostat na Světlo jen díky vašemu uznání její existence. Není to uznání mentální. Je to uznání celou vaší bytostí – tedy energetické. To pak způsobuje něco, čemu říkáme restart či změnu energií ve vás zcela novým způsobem. Energie samotného zatmění je pak určitým popostrčením této staré energie, aby vám pomohlo toto pročištění uskutečnit.

Vězte, že ale nemůžete udělat chybu.

Nemůžete to udělat nedostatečně.

Jak tedy na to?

Odsuňte vaše obavy stranou a jen si s touto energií sedněte. Buďte s ní. Pokud existuje něco konkrétního, na čem byste chtěli zapracovat, možná nějaká stará rána – pokud cítíte, že je dostupná, že se jí lze „dotknout“, můžete jí dostat „na povrch“ a uvolnit. Pokud ovšem pouze vaše mysl říká, že byste na ní měli zapracovat, ale dostupná není, pak netřeba se snažit a na onu věc tlačit.

Cokoliv vystane nechte vyvstanout, to bude stačit.

Představte si, když tuto práci na sobě učiní stovky, tisíce nebo miliony lidí v čase, jakým je tento (zatmění Slunce). Jak to ovlivní kolektivní vědomí lidstva. Ta změna bude neuvěřitelně mocná. Podobné důsledky již můžete pozorovat ale delší dobu. Znamenají rozpady starých struktur, starých vztahů, které nefungují. Cokoliv si pod tím představujete, bude nyní urychleno a více viditelné.

Jednu věc bychom vám rádi v tomto ohledu doporučili, a to je, nebát se toho. Tím myslíme, že, když se stínu bojíte, tak jej posilujete.

Pokud vidíte stín jen jako další aspekt sebe sama, který byl nerozpoznán, neposilujete jej, neroste. Můžete z něj takto získat moudrost, kterou v sobě nese. Stáváte se integrovanou bytostí.

Tuto „práci“ na sobě můžete učinit jednou v rámci dneška či kolikrát chcete, ale i do budoucna. Je to čistě na vás. Tento cvik se vám bude jistě hodit. Při práci se stíny se totiž stáváte integrovanými a tento proces transformace je tím akcelerován.

Pokud přitom pocítíte strach, vezte, že stín jej často rád obléká, aby vám zabránil se podívat tam, kam nechce, abyste nahlédli.

Strach je to rozptýlení. Vlastně jedno z největších rozptýlení vůbec, které lidé umožnili.

Pokud tedy strach pocítíte, vězte, že je to dobré znamení, spouštíte tím něco, co je připraveno se transformovat, jen je to v odporu vůči tomu – nechce to být transformováno.

Udělejte tedy, co můžete, svým tempem a vězte, že práce se stíny je TÍM přechodovým rituálem na cestě z 3. do 4. dimenze. V tomto období nejste a nebudete sami, budou vám pomáhat mnohé bytosti, fyzické i nefyzické.

Užijte si to.

Zdroj překladu
Lyssa Royal Holt (Pleadian Channeling), www.youtube.com/watch?v=FtVPTdxJeZ0

Podpořit bennu.cz

0 %