Channeling

Jak se vypořádat se s lidmi, co s vámi soutěží a vás to irituje?

Jak se vypořádat se s lidmi, co s vámi soutěží a vás to irituje?

Na vaší cestě „za“ osvícením si všimnete, jaký je propastný rozdíl mezi tím, jak tvoříte vy a ti, co ještě stále operují z 3D. Ti vidí svět s omezenými zdroji a proto jsou motivováni bojovat za své touhy „všemi zbraněmi“.

Vede je totiž strach z nedostatku. Rozlišují pouze výhru nebo prohru a hledají to, co je učiní celistvými, tam venku. Vychází tak z oddělení sebe sama od zbytku světa – musí tak činit, aby podpořili svou agendu. Ostatní lidé se pro ně tak stávají nepřáteli.

Ti, co tvoří z mnohem ucelenějšího a vyvinutějšího prostoru nalézají úspěch tím, že jsou svými autentickými já. Vědí, že cokoliv v souladu s jejich energií a smyslem se s nimi automaticky a přirozeně sladí. Tento přístup je mnohem poklidnější a efektivnější, nevychází totiž ze strachu z nedostatku. Není důvod ostatní považovat za nepřátele, když víte, že pro všechny existuje více než dostatek a pokud se s něčím nesladíte, čeká na vás totiž něco jiného. Můžeme tuto „soutěž“ vidět jako způsoby sebevyjádření. Jako bytí spíše než dělání či jako hodnocení zkušenosti, protože víte, že nehledě na to, co je výsledkem, posouvá vás to blíže ideálnější situaci a vašemu nejvyššímu potenciálu.

Když vás tedy soutěžení ostatních rozčílí, je to proto, že si myslíte, že musíte klesnout na podobnou úroveň, abyste měli naději. Přitom ale víte, že se v podobných energiích a frekvencích již nechcete pohybovat. Také to pro vás může být příležitost, jak propustit svá stará zranění, kdy s vámi někdo jednal nefér. Stali jste se obětí, vaše okolí vás nebralo takovou/takového, jaký ve skutečnosti jste nebo jste se cítili bezmocně či jinak odmítnutí. Abyste tyto pocity propustili, stačí jejich jednoduché uvědomění a uznání, že se tak cítíte – a pak je nechte jít.

Jak se tedy vypořádat se situacemi, kdy se snažíte zůstat ve vyšších vibracích, ale vaše okolí stále operuje ve starých energiích? Jednoduše tím, že pochopíte, že pro ně je to jediný systém, který znají a že to není osobní. Budete si vědomi, že neexistuje nic mocnějšího, než fungování z místa souladu, pravdy, bytí a vašich nejlepších úmyslů. Zkuste to vidět jako příležitost vyjádřit to, kým doopravdy jste a realizujte věci novými posilněnými způsoby. Zůstanete tak na energetické vlně, která podpoří váš konečný úspěch.

A pokud ten, kdo s vámi soupeří, vyhraje, znamená to pouze, že ona věc nebo situace nebyla v souladu s vaším nejvyšším potenciálem, a že Vesmír a vaše duše pro vás mají ještě něco mnohem lepšího.

Zdroj překladu
Archangel Gabriel through Shelley Young, www.trinityesoterics.com

Podpořit bennu.cz

0 %