ChannelingOtázky a odpovědi

Jak se nejlépe vyrovnat s vnitřním vztekem?

Jak se nejlépe vyrovnat s vnitřním vztekem?

Když pociťujete vztek, je to indikátor toho, že se vám stalo něco, co způsobilo významné pocity strachu a bezmoci. Vztek a zloba je symptomem níže ukrytého aspektu, který si žádá uzdravení. Pokud se jej budete snažit změnit bez věnování pozornosti tomu, co leží níže, dočkáte se pouze omezených výsledků.

Žádáme vás, abyste si se svým vztekem sedli a tázali se, co se snaží ochránit. Na co reaguje? Nesnažte se jej učinit špatným, jednoduše jej prozkoumejte. Vztek je takový ochranný kryt. Jako osobnost, která je tak velká a hlasitá, že má odpudivý efekt a udržuje vás ve stavu, kdy nevidíte skutečně pod jeho povrch. Ale právě to, co leží pod povrchem, je to, co zažívá největší bolest a zoufale touží po pozornosti.

Buďte sami sobě člověkem, který je reprezentuje bezpečí. Jemně prozkoumejte, co si žádá lásku a uzdravení. Z prostoru autentické síly se sami sobě staňte svým milujícím rodičem, průvodcem i ochráncem. Objevte všechny svoje zraněné části a dejte jim lásku a pozornost, po které tak dlouho toužily. Ujistěte je, že je nyní budou v bezpečí, a to způsoby, které nepovedou k dalšímu oddělování. Integrujte je do své vlastní milující péče.

Jakmile tak učiníte, měli byste cítit, jak se vztek rozmělňuje. Můžete mu dokonce poděkovat, že vás tak dlouho ochraňoval, ale nyní tento úkol převezmete vy sami. Pravděpodobně bude třeba, abyste tyto kroky častokrát opakovali, protože vztek je obvyklou startovní emocí vycházející ze zvyku. Pokaždé, když tak učiníte, ale pocítíte, jak se jeho intenzita snižuje. Dlouhodobě je vztek velice vyčerpávající a nesmírně oddělující. Jakmile tyto aspekty s láskou a porozuměním integrujete, pocítíte ukliďnující uzdravení a umožníte mu konečně odpočinek.

Čím více je někdo ve vašem okolí rozhněvaný, tím více je bolestivý, bojácný a fragmentovaný. Nenavrhujeme, abyste se úmyslně umísťovali do situací, které vám mohou způsobit újmu – někteří lidé prostě ještě nejsou připraveni se za svůj vztek posunout. Můžete se na ně ale nyní dívat jinak – s jistým porozuměním, láskou a soucitem.

Vztek může být silným katalyzátorem změny. Dokáže lidi probudit a doslova je rozhýbat. Hněv je nakumulovaná zloba, která zatím nevytvořila žádnou změnu. Je to nesmírně nepříjemné pro člověka, který si toto nese. Také izolující a bolestivé. Jak se vaše planeta vyvíjí více směrem k vzájemnému propojení, budete tyto energie udržující bolest a separaci vídat častěji. Dostávají se totiž povrch. Lidé ovšem postupně vymění falešnou sílu hněvu za autentickou moc uzdravení, integrace, transformace a posilněného sebe-vyjádření.

Zdroj překladu
Archangel Gabriel through Shelley Young, trinityesoterics.com

Podpořit bennu.cz

0 %