Channeling

Jak se cítít lépe? Umožněte energii volný průchod

Jak se cítít lépe? Umožněte energii volný průchod

Energie vyžaduje pohyb. Díky ní se všechno neustále mění. Musí se pohybovat směrem dopředu. Když se ve vašich fyzických tělech či energetických polích energie zablokuje, zažíváte nechtěné symptomy, myšlenky, emoce a další věci, které vám neslouží.

Proto je důležitým krokem ve vaší evoluci umožnit energii volný průchod. Je to způsob, jak držet krok se vždy měnící se a vždy pohybující se energii, ze které je všechno složeno. Když si umožníte zažít energii tím, že skutečně procítíte onu zkušenost, kterou zažíváte, automaticky ji tak aktivujete a umožníte se posunout vpřed.

Pouze v momentech, kdy na toto zapomínáte, tomuto průchodu energie bráníte. Někteří z vás tyto energie vnímají lépe – jsou sensitivnější. Čím sensitivnější člověk, tím lépe rozlišuje menší fluktuace v energii. Má větší šanci se na ní naladit a umožnit jí volný průchod. Ti méně sensitivnější nejsou tolik ukotveni ve svých fyzických tělech a díky tomu často dochází k energetickým blokům.

Když navštívíte léčitele, který pracuje s energiemi, vyzve vás k tomu, abyste pocítili pohyb energie uvnitř sebe. Někdy je takový léčitel natolik zkušený, že dokáže přesně určit místo blokace.

Pokud dýcháte vědomě a se záměrem nejen energii cítit, ale i jí skrze sebe umožnit průchod, nemůžete neuspět.

Dech jako takový je výborný nástroj pro to, být více uvědomělým člověkem, nejenže pocítíte, jak skrze vás energie proudí, ale je to také ukliďnující. Často ale takový pohyb energie skrze člověka může být velice nepříjemný, posunuje totiž na povrch staré vzpomínky, traumata a dokonce i to, co vás spojuje s vašimi minulými životy.

Doporučujeme proto, abyste si našli co nejkomfortnější „polohu“ a místo, naladili se na svá fyzická těla a svůj dech – a umožnili si zažít to, jak skrze vás energie proudí. Když tak učiníte, dokážete sami sobě, že máte mnohem větší sílu a moc, než jste si kdy mysleli. A to je velice příjemná zkušenost.

Dopřejte si tedy tuto příležitost alespoň jednou za den. To je naše doporučení.

Zdroj překladu
The Pleiadian High Council of Seven, www.danielscranton.com

Podpořit bennu.cz

0 %