Channeling

Jak reagovat na nepokoje v Afghánistánu

Afghánistán

Považujeme se za velmi šťastné, že můžeme být součástí vývoje vědomí lidstva, protože skok vpřed, který děláte, je tak monumentální. Být součástí takové cesty nás těší a přináší nám radost.

Vážíme si každého vašeho malého krůčku vpřed a oslavujeme ho zde v deváté dimenzi, jako by to byl náš vlastní obrovský skok vpřed. Budeme vás i nadále zasypávat chválou, láskou a vším, co potřebujete, abyste se posunuli vpřed, a nikdy nás neodradí ty chvíle na vašem světě, kdy se stane něco strašného.

Ve vašem světě se dějí strašné věci. Stále dochází k válkám, střelbě a shazování bomb. Stále existuje nenávist a násilí, diskriminace, hladomor a mnoho nespravedlností, a to vše nám dává příležitost cítit více soucitu a budeme to dělat i nadále. Nebudeme také předstírat, že se tyto věci nedějí. Pošleme více světla a lásky do těch oblastí, které to nejvíce potřebují, a současně budeme věnovat pozornost tomu, co považujeme za pozitivní. Tomu, co považujeme za důkaz toho, že postupujete vpřed vhodným způsobem a tempem, které je chvályhodné vzhledem ke všem těm mnoha výzvám, kterým tam čelíte.

Nyní bychom vám doporučili, abyste se pokusili o podobnou rovnováhu i u sebe. Můžete se po nějakou dobu soustředit na místa, kde lidstvo potřebuje nejvíce pomoci, a posílat do těchto oblastí svou lásku, světlo, uzdravení a soucit, a pak můžete také obrátit svou pozornost k příběhům o laskavosti, statečnosti, obětavosti, velkorysosti a všem dalším příběhům, které vám otevřou srdce a zahřejí vás u něj. O tom, jak se většina lidí snaží spojit a pomáhat si navzájem. Tyto případy se samozřejmě nedostanou na titulní stránky novin, a tak je někdy musíte hledat, nebo jindy prostě musíte být tím, kdo si řekne: „Na nepokoje, násilí a nepřátelství v místě, jako je Afghánistán, budu ve svém životě reagovat větším počtem laskavých činů. Dnes půjdu nad rámec toho, abych byl užitečný svým bližním, protože to je něco, co mohu udělat. To je něco, co mohu ovlivnit.

A pokud budete takto přistupovat ke svému životu každý den, nejen když se ve vašem světě děje něco hrozného, o čem se dozvíte, pak budete součástí onoho pohybu vpřed, který zde v deváté dimenzi neustále oslavujeme. Chceme jen, abyste si uvědomili, jakou máte vždy moc šířit světlo a lásku na Zemi, a když se cítíte sklíčení, nebo dokonce zoufalí z něčeho, co se děje, o čem čtete nebo slyšíte, vzpomeňte si, že máte schopnost svým způsobem pomoci, protože vždy máte možnost zvýšit úroveň vědomí na planetě Zemi.

A tak máte také možnost vyhnout se těmto sporům o to, která osoba, politika nebo politická strana může za to, co se stalo a stále děje v Afghánistánu. A místo toho se můžete podílet na řešení všech problémů na vašem světě, které jsou všechny způsobeny převládající nižší úrovní vědomí, a hádat se o to, kdo za to v tuto chvíli může, je ve skutečnosti zapojení do nižší úrovně vědomí. A tak vás vybízíme, abyste se vydali vyšší cestou, která je také jedinou cestou, jež vás nakonec dovede tam, kam směřujete, což je vědomí páté dimenze.

Zdroj překladu
Arcturian Councial via Daniel Scranton, www.danielscranton.com

Podpořit bennu.cz

0 %