Channeling

Jak akcelerovat svůj duchovní vývoj? Není to, jak si asi myslíte…

Duchovní vývoj

Pokud chcete akcelerovat svůj duchovní růst, je tu jeden klíčový prvek, který je třeba si osvojit. Duchovní růst spočívá v milování a akceptování sebe sama hluboce jako celistvou bytost, kterou jste právě teď.

Tím všechny programy vaší falešné reality jednoduše zmizí v vašeho vesmíru. Místo abyste pokračovali ve vytváření sabotujících situací, navrátíte se zpět ke svému srdci.

Nelze si myslet, že se budete mít rádi dosáhnete vyvinutějšího, osvícenějšího nebo perfektního stavu bytí. Je to právě tato krutá a oslabující sebekritika, která vám brání růst, expandovat a vidět své skutečné světlo. Je to také důvod, proč si lidé navzájem ubližují.

Duchovní růst znamená milovat toho člověka, kým jste právě teď.

Neodsuzovat se za to, že jste nedosáhli určitého vykonstruovaného stavu dokonalosti. Zbavte se myšlenky, že existuje nějaký ideální obraz osvícení či realizace, které musíte dosáhnout, abyste se mohli akceptovat. Kým jste nyní je perfektní. Akceptujte se. Buďte sami sebou. Chovejte se k ostatním s láskou.

Zdroj překladu
Abigail Wainwright, www.facebook.com/Abilove2012/posts/2797648763667925:0

Podpořit bennu.cz

0 %