Channeling

Informace pro bytosti z hvězd a probuzené lidi

Hvězdy

Jsme velice spokojeni se způsobem, kterým se vy všichni otevíráte novým myšlenkám, filosofiím, informacím a možnostem bytí ve vašem světě. Když se dokážete přizpůsobit čemukoliv, co se kolem vás děje a najít vnitřní klid, je to okamžik, kdy víte, že jste dosáhli duchovního mistrovství, které většina lidí na Zemi ani nehledá.

Většina lidí dělá pravý opak konceptu „být v souladu s proudem života“. Bojují, stěžují si, úpěnlivě se drží svých míst. Nejsou schopni vidět zkušenost růstu, která je přímo před nimi.

Všímáme si také, jak vy probuzení, když „jdete s proudem“, ovlivňujete ty, jež chtějí bojovat a ukazovat prstem. Jste to vy, kdo dokáže rozpoznat, když se objeví příležitost duchovního růstu, příležitost pro slazení se se Zdrojem a využijete ji ne proto, že byste byli malí hodní příznivci New Age, ale proto, že následujete pocit. Pocit, že chcete být v souladu, to je to, co vás osvobozuje. To je to, čím se lišíte a co způsobuje, že je u vás pravděpodobnější prospívat za jakýchkoli okolností.

Tím, že jste probuzení, vyhledáváte možnosti, jak pozvednout vědomí všech kolem sebe. Chcete být stabilizující silou v životech těch, jež jsou ovládáni strachem, vztekem a úzkostí, a daří se vám to. Čím dál více lidí je unavených ze svírání pěstí a připojují se ke světlu. Začínají nahlížet více dovnitř sebe sama díky těm, co jim jdou příkladem. Ukazujete ostatním, co je možné, ať už probíhá pandemie nebo ne, děláte to skvěle, být vůdci a ukazateli cesty. Vždy jsme vám říkali, že jimi jste.

Je to jen začátek. To, čím nyní procházíte, je zkouška na mnohem větší události, většinu z nich jste již dlouho nadšeně očekávali. Vy, jež jste součástí toho, čemu říkáme probuzený kolektiv, budete pokračovat jako vůdci v myšlence, přesvědčení, vibraci a zejména v jednání ze středu svého srdce. Jste první, kdo se nejprve dívá na věci se soucitem a až pak se ptáte, jak můžete pomoci. To je odpověď pro vás, jež jste se divili, proč tu jste.

Je to odpověď pro vás, jež jste dychtivě čekali na moment, kdy budete moci jít zpět domů do hvězdného systému, odkud jste přišli. Nyní to víte. Nyní víte, proč jste tady a proč jste tu potřeba. Pro vás všechny bytosti z hvězd, vy víte, že tohle je teprve začátek mnoha dalších změn, jež se dotknou lidstva. Změny, které vám umožní se stát členem galaktické komunity – otevřeně. Být schopen toto činit vědomě a úmyslně, vést lidstvo, to je to, o čem to celé pro vás, probuzené bytosti z hvězd, na Zemi jest.

Zdroj překladu
The Arcturian Council via Daniel Scranton, www.danielscranton.com

Podpořit bennu.cz

0 %