Channeling

Frekvence Světla nyní uvolňují tisíce let staré energie

Arcturian Group by Vashta Narada - www.vashta.com

Drazí čtenáři, vítejte v časech velikých změn a chaosu. Intenzita energie na Zemi sice neustále vzrůstá, ale nezapomínejte na to, že jste si vybrali tu v tomto období být. Jako již velice vyzrálé duše jste se rozhodli dokončit a vyčistit vše, co se vám ještě nepodařilo a poté pomoci s povznesením Země.

Díky neustále většímu počtu probuzených jedinců umožňují zesílené frekvence Světla rozpuštění okovů starých hutných energií oddělování se, které sloužily k blokaci vždy přítomných, ale nedostupných vysokých frekvencích jednoty a lásky.

Práce se Světlem není omezená na duchovní učitele, channelery nebo léčitele. Představuje aktivitu každého probuzeného člověka – jsou to jednoduše malé a obvyklé činy konané z vědomí jednoty a božské podstaty veškerého života (včetně přírody), nehledě na to, jak ignorantští nebo nezaujetí k tom tito lidé mohou být.

Nepodmíněná láska neznamená stát se otloukánkem pro ostatní lidi nebo organizace. Většina se stále drží starých a falešných učení, které tvrdí, že na to, abyste se stali skutečně milujícím člověkem, se musíte obětovat. Například setrvání ve vztahu, kde jste týraní, a přitom žijete v iluzi, že je to láska, představuje velice tří-dimenzionální koncept. Je to urážka vlastnímu Božskému Já.

Pokud člověk ignoruje, obětuje a popírá svou vlastní Božskou individualitu, nemá ostatním co dát a s nimi sdílet. Nejenže je toto přesvědčení zcela falešné, ale jeho důsledkem je evoluční blok.

Obětování sebe sama nikdy nebylo podmínkou pro to, abyste se stali milujícím člověkem. Někdy se musí uplatnit karmická rovnováha života, ale to je plánováno ještě před narozením. Existují ovšem situace, kdy člověk svobodně položit svůj život za někoho jiného, to láska je. Na co narážíme jako na pošetilé a zbytečné, je podvolení se potřebám, touhám a pravidlům někoho jiného či nějaké skupiny. Vy jste kapitánem svého života, na to nikdy nezapomínejte. To vám dává sílu.

U duchovně probuzených lidí jako jste vy je potřeba znát a praktikovat svoje nejvyšší uvědomění a zároveň být připraveni k tomu podat pomocnou ruku těm, kteří o to požádají. Nicméně vaším úkolem není snížit se na frekvenci ostatních, kterou si vybrali a snažit se je vytáhnout zpět. Jim jejich pozice vyhovuje a navíc jim tím upíráte jejich vlastní práci, ponaučení a růst.

Existuje rozdíl mezi nepodmíněnou láskou a tím, být „boxovacím pytlem“ pro ostatní. Je rozdíl mezi pomáháním a zasahováním. Také mezi rozlišováním, chtíčem a potřebami. Vždy dovolte své intuici, aby vám napověděla, co je co, přičemž budete chápat, že každý člověk je ve fyzické formě za účelem studií a duchovního růstu. Jste tu pro zkušenosti, které lze zažít pouze na Zemi – a všichni máte svobodnou vůli.

To, že někteří zažívají, co se zdá jako těžký život, je proto, že si to před narozením vybrali pro aktivaci a opakovanou zkušenost starých zvyků – paměti buněk z minulých životů. Cílem je, je jednou provždy vyčistit a posunout se dále. To neznamená, že nemůžete nabídnou pomoc tam, kde je potřeba, ale to, že se ve skutečnosti odehrává mnohem více, než je na první pohled zřejmé.

Energie jsou čím dál tím intenzivnější a bude to tak ještě po nějakou dobu pokračovat. Mnozí z vás jste vyčerpaní a zažíváte znovu tytéž fyzické symptomy, jak se staré problémy reaktivují a pročišťují.

Proces Povznesení je nyní ve fázi „odhalení“. Světlo intenzivně svítí na temné kouty, kde se ještě mnoho lidí skrývá, což může vést k přesvědčení, že se věci zhoršují. Je to však nutné pro probuzení těch, kteří stále věří všemu, co jim sdělí autority. Radujte se, nehledě na to, jaké skryté a nepříjemné věci vyplouvají na povrch, protože přichází změna.

Někteří lidé trpělivě očekávají návrat „starých dobrých časů“, kdy všechno bylo lepší. Minulost je ale mrtvá a nevrátí se, protože energie, která ji formovala, již neexistuje. Takto funguje evoluce. Dnes je nová doba. Mnoho konceptů a přesvědčení, které dříve dobře fungovaly, se buď rozmělňují nebo se začínají manifestovat v lepší formě. Nostalgie minulosti slouží pouze k blokaci zažívání nových a kvalitnějších věcí a událostí, na které člověk tak vzpomíná.

Všechno jde podle plánu. Vše je na správné cestě. Nenechte se odradit a demotivovat tím, co vidíte kolem sebe. Evoluce je proces a svět je jeho součástí. Věci se ovšem nezmění hned, protože energie, které tvořily přesvědčení třetí dimenze, existovaly po tisíce let a mnoho lidí je ještě následuje.

Na pomoc přichází mnoho vyzrálých duší, které nejsou zatíženy karmou. Přemýšlí jinak, protože nejednají na základě systému přesvědčení třetí dimenze. To má za reakci snahu ostatních jim vnutit jejich osobní a zastaralá programování. Mají potřebu jim ukázat, že je s nimi něco špatně. A pokud to nezabere, dají jim léky a drogy.

Tyto děti Světla je třeba chránit, pečovat o ně, naslouchat jim a s milujícím přístupem je dovést k dospělosti. To oni jsou budoucností duchovní, politické, vzdělávací a lékařské oblasti. Budou sloužit ve prospěch celku a ne jen sami sobě, jako je tomu nyní.

Průlomové ideje čekají na připravenost lidstva je přijmout. Filmy a knihy z oblasti fantasy se ve skutečnosti dotýkají toho, co již doopravdy existuje po dlouhou dobu. Nicméně, aby bylo možné tyto úžasné myšlenky a technologie využít ve prospěch všech, musí se kolektivní vědomí posunout. Jinak by byly využity pro válku a zbraně. Zatím ještě na takové úrovni není.

Ti, kteří toto chápou, cítí smutek přitom, jak pozorují pozůstatky staré úrovně vědomí. Jsou to zejména ti, kteří byli vybrání pro to, aby lidstvo vedli. Udržujte se v energii Světla, protože je velice lehké sklouznout do deprese a smutku s ohledem na to, co se děje ve světě.

Meditujte přes den, na pár sekund si odpočiňte ve vašem nitru a uvědomte si – „Já i Otec jsou jedno“. Představte si, že je vaše energetické pole zaplněno Světlem a nezaplňujte své vědomí hutnými problémy třetí dimenze. Představte si zářící diamant v srdci každého člověka, kterého během dne potkáte. Žijte VE světě, ale nenechte se jím „zvyklat“.

Malé skutky dobra a lásky realizované z vědomí jednoty mají schopnost pomoci duchovně připraveným lidem se posunout na novou úroveň. Tiché a nenápadné uvědomění jejich Božského původu je může pozvednout a více otevřít, pokud jsou dostatečně vnímaví. Vyučujte o Pravdě jen, když jste k tomu intuitivně vedeni – když jsou na to lidé kolem vás připraveni.

Když se někdo snaží násilně vnucovat svá přesvědčení ostatním, a je to nezajímá nebo na to nejsou duchovně připraveni, pochází tyto pohnutky z místa ega a nikoli z duchovní vyzrálosti. I když ona informace může být pravdivá, jedná se o sebestředný akt. Náboženské organizace a jednotlivci, kteří věří, že pouze oni mají recept na pravdu a Boha – a že je nutné, aby všichni ostatní věřili přesně v totéž, je odrazem lidského ega založeném na dualitě a vymezování se.

Vy již nejste nadále jen tří-dimenzionálními bytostmi – jste v procesu promoce. Je třeba, abyste o sobě přestali přemýšlet jako o člověku, kterým jste dříve byli. Pokud by to nebyla pravda, nečetly byste tyto zprávy a ani jim nerozuměli.

Vaše práce započala, smysl vaší inkarnace v tomto čase právě nastal. Opusťte všechny zbývající falešné koncepty, které jsou původem již zastaralé a začněte každý nový den se záměrem, jež slouží pro dobro všech – z místa nejvyšší úrovně uvědomění.

Toto je vaše skutečná mise duše, to, proč jste sem na Zemi přišli v tomto magickém čase evoluce. Neznamená to ale, že si to nemůžete užít a nemůžete se bavit životem. Naopak.

Zdroj překladu
The Arcturian Group, onenessofall.com/newest.html

Podpořit bennu.cz

0 %