Joe Dispenza českySeberozvojVěda

Dr. Joe Dispenza: Vytváranie si vašej budúcnosti – krok za krokom

Existujú 4 typy meditácií, ktoré uznáva väčšina tradícií; pri sede, postojačky, pri kráčaní a pri ležaní. Pri našich workshopoch precvičujeme všetky.

Veľa našich študentov doma pokračuje po workshopoch v meditácii počas sedu. Ráno sa zobudia a prvú vec čo spravia je, že si sadnú a začnú meditovať. Toto je ideálny spôsob, ako začať deň. Ale znie to povedome že. Zrovna ste mali skvelú meditáciu, cítili ste sa skutočne napojení, prekonali ste časť seba a emocionálne ste prijali novú budúcnosť. Zmenili ste svoju energiu, cítite sa silní a pripravení mať skvelý deň.

Je tam ale jeden problém – v momente keď skonči meditácia, znovu závodíte z domu, veziete deti do školy, odpovedáte na telefonáty a emaily, vyjednávate stretnutia atď. Inými slovami ste spadli naspäť do navyknutých programov a emocionálnych stavov vašej minulosti.

Keď sa toto stane, necháme energiu ktorú sme vytvorili presne tam, kde sme sedeli, namiesto toho, aby sme si ju niesli počas dňa so sebou.

Tak prečo meditácia počas kráčania?

Chcel som vytvoriť meditáciu, ktorá zahrnuje státie a kráčanie, aby si ľudia mohli zobrať ich energiu s nimi. Najskôr v meditácii samotnej, ale nakoniec aby prijímali tú energiu aj počas dňa. Chcel som, aby naši študenti boli schopní znovu objaviť ich nové Ja a aby boli schopní kráčať vedome v novom stave bytia s očami otvorenými.

Aby boli schopní počas kráčania sa posunúť do pozdvihnutého stavu, ktorý udržuje energetickú, biologickú, neurologickú, chemickú, hormonálnu a epigenetickú zmenu počas ich dňa.

Keď sa môžeme napojiť na, alebo prijať tento stav s otvorenými očami, začne vytvárať nové zvyky a meniť našu osobnosť. Potom čo to budeme praktikovať znovu a znovu, staneme sa viac vedomí toho, aby sme sa nevracali do autopilota, kde vstupujeme do podvedomia a uteká nám prítomný okamžik. Toto je dôležité, pretože ak telo je myseľ, tak v momente keď vstúpime do podvedomia a začneme žiť podľa autopilota, uteká nám prítomný okamžik a ak nie sme v prítomnom okamžiku, držíme naše sny, vízie a ciele od tela.

Ako to vykonáme

Začneme „kráčajúcu meditáciu“ ukotvením sa v prítomnom okamžiku a zatvorením očí, aby sme sa odpojili od externého prostredia. Uvedomíme si stred srdca – centrum jednoty, celistvosti, kreativity a miesta kde duša a srdce sa prelínajú s poľom Jednoty a do tohoto centra privedieme povznášajúce emócie ako vďačnosť, radosť, optimizmus, lásku, atď.

Tým že vytvoríme a udržíme našu pozornosť na povznášajúcej emócii v našom srdci, začneme meniť naše energetické polia, ktoré obklopujú naše telá. Kým sú naše nižšie centrá o spotrebovávaní a premieňaní energie na chémiu, naše vyššie energetické centrá sú o tvorení a toto je stav, kde sa staneme viac energiou ako hmotou. Za týchto okolností prispievame do nášho pola namiesto to, aby sme z neho brali. Toto je dôležité, pretože toto je spôsob, akým začíname kreatívny proces.

Po pár minútach sústredenia sa do našich srdcí, budeme držať jasný zámer v našej mysli a tým sa začneme posúvať do nového stavu bytia a vysielať (vyžarovať) nové elektromagnetické pole. Potom požiadame našich študentov, aby kráčali s otvorenými očami a stelesňovali (prijali) energiu ktorú vytvorili, ako aj frekvenciu čohokoľvek čo vytvorili v budúcnosti. Ak dokážeme si začať brať túto energiu so sebou počas našich každodenných životov, vytvárame tie isté neurologické siete a vytvárame rovnaké stavy mysli, ako keď meditujeme so zatvorenými očami. Takž teraz vytvárame a prepájame nové obvody aj počas nášho prepojenia s vonkajším svetom a náš mozog vytváram poriadok medzi naším vnútorným a vonkajším svetom.

Kráčaním v nami vytvorenej novej energii, stelesňujeme (prijímame) energiu našej meditácie (vizualizácie) a každým krokom ktorý spravíme, sme o krok bližšie nášmu osudu. V tomto procese nemeníme iba naše správanie, ale aj vytvárame základy nových neurologických sietí a vytvárame nové gény novým spôsobom. Ak budeme toto praktikovať dostatočne krát, tak nie len že začneme si so sebou niesť túto energiu počas dňa, ale budeme aj jej stelesnením. Tento typ opakovania nás spraví viac vedomými počas dňa a skôr než si to uvedomíme, začneme sa správať, myslieť a cítiť inak a teda preprogramovávame našu novú osobnosť.

Meditácia počas kráčania je skvelý spôsob ako nie len stelesniť (prijať) našu budúcnosť počas žitia v prítomnom okamžiku, ale aj začať praktikovať žitie v tejto energii – žitie v tom budúcom konaní a správaní, žitie v tých budúcich voľbách, žitie v tých budúcich myšlienkach a žitie v pocitoch ktoré vytvárajú našu budúcnosť.

Otvorené oči alebo zatvorené? Voľba je na vás.

Autor: Dr. Joe Dispenza

Preklad: Juraj Kočar

Podpořit bennu.cz

0 %