Jim Self (Mastering Alchemy)Povaha věcí

Co jsou 3. a 4. dimenze?

Co je 3. a 4. dimenze?

Porozumění aspektům a pravidlům 3. a 4. dimenze nám umožní se lépe rozhodnout, kde chceme žít.

Mnoho z nás ví nebo intuitivně cítí, že se přesouváme z reality třetí dimenze, procházíme čtvrtou a jsme na cestě do páté dimenze. Dimenze nejsou místa, nýbrž úrovně vědomí. Každá z nich má své charakteristické prvky, způsoby myšlení a cítění.

Naše třídimenzionální zkušenost

Třetí dimenze je velice hustá a operuje pod uspořádáním zákonů a struktur, které udržují určité vibrace myšlení a cítění. Jednu z těchto vibrací známe jako strach. Při našem duchovním objevování všeho, co existuje, jsme se postupně ponořovali hlouběji a hlouběji do hustoty a mnohokrát si volili inkarnaci na Zemi. Abychom maximalizovali naši zkušenost ve třetí dimenzi, záměrně jsme za sebou nechali vyšší aspekty sama sebe a ztratili jsme smysl spojení s tvůrcem.

V tomto smyslu oddělení jsme také ztratili naši cestu a jako opuštěné děti jsme začali prožívat energii, které říkáme strach. Tento postoj strachu vytvářel strnulost a více komplikoval naši svobodu pohybu. Jak jsme zaujatě pokračovali v naší hře v této strnulé třetí dimenzi, začínali jsme si přivlastňovat mnoho nepohodlných atributů, jako jsou ne-moc, oběť, vina, nedostatek a odpor. Toto všechno jsme dělali z důvodu poznat lépe sami sebe a bez ohledu na to, co si o tom můžeme myslet, jsme byli v této třídimenzionální hře velmi úspěšní.

Mnozí, kteří lpí na strachu, si vytvořili výchozí systém, který jim dává falešný pocit jistoty. „Jenom se dostat domů, zavřít dveře a budu v bezpečí.“ Tato reakce uzavřela schopnost se rozvíjet a růst, znovu splynout s naší duší a rozpomenout se na naše vyšší já. Příliš mnoho lidí přestalo žít životem naplňování svých tužeb argumentujíce za svá omezení. Zamotali se v pavučině strachu.

Třídimenzionální struktury

Pojďme nyní prozkoumat kompozici třídimenzionálního světa, ve kterém žijeme. Když se pozorně podíváme, můžeme vidět tři struktury tohoto hřiště či „hrací desky“. Porozumění těmto strukturám nám umožní pohodlnější přechod v tomto grandiózním posunu vědomí.

1. Dualita

Účelem duality bylo prožívat kontrast a při tom se naučit pohybovat v rovnováze. Naším záměrem bylo získávat zkušenosti, aniž bychom jimi byli ovlivňováni. Žitím v poli duality bylo jednoduše míněno poskytování široké škály možností a příležitostí tak, abychom co nejlépe „poznali sami sebe“.

Jako asistenci v tomto dobrodružství jsme od našeho tvůrce obdrželi zákon přitažlivosti.Tak jako kompas, nám tento nekolísající zákon neustále spolehlivě ukazuje, kde jsme a co prožíváme.

Zákon přitažlivosti jednoduše říká: „Na co upřeš svoji pozornost, toho ti bude dopřáno.“

To také znamená, že „čím více se něčemu bráníme, tím více to přitahujeme“.

Bráníce se našim strachům, se rozsah duality či polarity stával realitou – dobré a špatné, správné a nesprávné, měl by a neměl by – a s naším soustředěním se na nepříjemné zkušenosti se tyto strachy zvětšovaly. Tomuto nepohodlí jsme se snažili odolávat. Mnoho našich strachů jsme ponořili do podvědomí, abychom se na ně nemuseli dívat nebo se s nimi vypořádávat (v to jsme doufali).

Zákon přitažlivosti nám však nepřináší jenom „to dobré“. Odpovídá na nejhlasitější myšlenky a pocity, které vysíláme (ty, které drží nejsilnější emocionální náboj) a to ať už jsou vědomé nebo ne, pohodlné nebo nepohodlné, žádoucí nebo ty, které nechceme.

2. Reakční přítomný čas

Jakmile jsme si osvojili strach, začali jsme také promítat své zkušenosti, které nám nebyly příjemné před určitou dobou (minulost) a ty, které před námi (budoucnost) ležely. Myšlenkami jako: „Doufám, že tohle se mi už nikdy nestane.“ jsme začali vytvářet čas. Třídimenzionální čas nebyl vytvořen jako rovná čára událostí se začátkem, prostředkem a koncem. Byla to vlastně časová smyčka tvořená minulostí a budoucností s jediným vloženým bodem. Ten známe pod pojmem „přítomný okamžik“.

Zde děláme nová rozhodnutí založená na zkušenostech v minulosti a touhách do budoucnosti. Reakcemi na situace z pozice strachu jsme také začali dělat na strachu založená rozhodnutí. Naše rozhodnutí do budoucnosti byla ovlivněna minulostí. 3-D život se stal sériemi reakčních zkušeností založených spíše na odolávání, než umožňování a tím přenášením naší minulosti do budoucnosti. A protože vesmír uctívá zákon přitažlivosti, nikdy se nepostaví proti tomu, na co se soustředíme. Jednoduše dodá to, o co požádáme.

Polapeni v nekonečném kruhu 3. dimenze, kde minulost straší budoucnost a budoucnost je ozvěnou minulosti, pak většina z nás mrhá obrovským množstvím své energie.

Struktura 3-D času má skvělý mechanismus, který může pomoci vyhýbat se konfliktům tohoto dobrodružství. Je to prodlení či bariéra a ta nám dává šanci znovu zvážit možné následky našich akcí, reakcí, myšlenek a pocitů. A to předtím, než provedeme jakékoli rozhodnutí, za které bychom se pak museli třeba omlouvat nebo napravovat, co jsme zapříčinili. Tato vbudovaná struktura nám dává moment na učinění rozhodnutí. Tím, že nyní procházíme duchovním posunem, se tato časová bariéra zkracuje a vše manifestuje rychleji, než kdy před tím.

3. Racionální myšlení

Náš analytický zdůvodňující proces myšlení známe pod pojmem racionální mysl. Když jsme začali experimentovat v dobrodružství třetí dimenze, vypojili jsme 90% našeho vědomí, abychom dosáhli požadované zkušenosti. Vývoj racionálního myšlení nám v tomto prostředí sloužil dobře. Jeho účelem je udržovat nás v bezpečí, zapadnout mezi ostatní. Protože ale také uplatňujeme strach, racionální mysl spíše možnosti a příležitosti limituje.

Dávali jsme naší mysli úkol, na který nebyla přizpůsobena a tím se naše vědomí a duchovní možnosti výběru obrovsky zmenšily. Logické myšlení je skvělá pomůcka na měření, srovnávání a ukládání informací. Ví jenom to, co ví a neví to, co neví. Po tisíciletí udržovala racionální mysl lidstvo pevně soustředěné v oblasti třetí dimenze. Toto se nyní mění.

Tyto tři energetické struktury jsou komplexně vpletené do tkaniny třídimenzionálního matrixu. Když se budete soustředit pouze na jeden, ostatní dva se zintenzivní, budou tvořit nátlak a rušit, dokud se nezačnete soustředit, aby se opět dostaly do rovnováhy. Tím, že jsme si vědomi skrytých šablon, kterými je třetí dimenze tvořená, můžeme se rozpomínat, kdo jsme, začít rekonstruovat sebe sama, osvobodit se a z limitů třetí dimenze se vymanit. Můžeme začít prožívat možnosti dimenzí čtvrté a páté.

Struktury čtvrté dimenze

Pojďme se nyní podívat na elementy čtvrté dimenze.

1. Věčný přítomný čas

Zatímco 3-D čas je reakčně nabitý přítomný čas, čas ve 4-D je věčný, přítomný čas. Je to NYNÍ. Ve 4-D je minulost jednoduše historie bez emocionálního náboje a budoucnost vyčkávající příležitostí na tvoření v tomto přítomném okamžiku patřičnou volbou. Včerejšek nemá vliv na zítřek. Tato věčná přítomnost je vše, co existuje.

Můžeme plánovat události do budoucnosti a používat informace obdržené v minulosti, ale rozhodnutí jsou prováděna vědomým výběrem, který se uskutečňuje v přítomném okamžiku. Na to, na co myslíme, to prožijeme v přítomném okamžiku. Ve 4-D není časová prodleva. Na co myslíte, to se uskuteční. Věnujte tedy proto pozornost tomu, nač myslíte!

2. Volba

Ve čtvrté dimenzi „volba“ nahrazuje „reakci“. Reakce je emocionální odezva ve 3-D, zatímco volba umožňuje flexibilitu. Flexibilita vytváří rozšířenou příležitost a větší schopnost kombinovat možnosti a vytvářet řadu výsledků. Ve čtvrté dimenzi se vám navrací schopnost uskutečňovat svoji vlastní volbu.

3. Paradox

Ve 4-D se minulost a budoucnost stávají referenčním bodem nebo informací bez citové vazby. Co bylo pravdou před chvílí není bezpodmínečně pravdou v tomto okamžiku a co bylo nepravdivé už nyní nepravdivé být nemusí. Toto otvírá více možností k experimentování, vylučuje posuzování a zvyšuje vaši schopnost nechat vše plynout.

4. Vyrovnání / Rovnováha

Ve čtvrté dimenzi se posouváme k rovnováze a vyrovnávání. Tato struktura je velice otevřená, zábavná a dává nám všechny možnosti. Pohoda, krása, vnitřní úsměv, vděčnost, a láska jsou nabídky ve 4-D. Zatímco strach je možnost, která nás zavede zpět do 3-D k reakcím a omezení.

Naše duchovní cesta zahrnuje posun k vyššímu, světlem naplněnému, způsobu života. Života v komunitě, spolupráci a spoluvytváření ve 4-D, zatímco se pohybujeme ve 3-D. A příležitosti 5-D nejsou daleko.

Jde o rozpomínání se, jak být ve světě, ale nebýt světem. Rozpomínání se na to, kým jste chtěli být a proč jste sem přišli.

Jim Self

Podpořit bennu.cz

0 %