Citáty

Jsme živou silou vesmíru, v každém okamžiku máme moc si zvolit kým a čím chceme v tomto světě být.

— Eckhart Tolle

Skrze přítomný okamžik získáváte přístup k samotné energii života, která se tradičně nazývá Bůh. V momentě, kdy se od ní odvrátíte, Bůh se z vašeho života vytratí a zůstane vám jen mentální konstrukce Boha, v níž jedni věří a jiní popírají. Ale i víra v Boha je chabou náhražkou Boha jako živé skutečnosti, která se projevuje v každém okamžiku života.

— Eckhart Tolle

Jste nefyzické vědomí, které zažívá fyzickou realitu.

— Bashar

Na Zemi jste nyní proto, že jste si to vybrali.

— Bashar

Nejvyšším smyslem vašeho života je být v každý moment sami sebou, tak nejlépe, jak to jen dovedete a žít jej naplno.

— Bashar

Cokoliv si dokážete představit a je relevantní pro váš život, je možné zažít.

— Bashar

Do vašeho života přitahujete životní zkušenosti skrze svoje interakce s vašimi nejsilnějšími přesvědčeními, emocemi a činy.

— Bashar

Vaším přirozeným stavem je nadšení, které je fyzickým překladem vaší vibrační resonance. Následujte jej.

— Bashar

Vaše hojnost i vaše volby jsou přirozené právo, které je vždy podporováno Vesmírem

— Bashar

Ve Vesmíru existuje pouze jeden moment. Všechny zážitky jsou jedním okamžikem, který je zažíván z různých perspektiv.

— Bashar

Vaši minulost i budoucnost tvoříte z přítomnosti.

— Bashar

Jste nekonečná bytost, a i když můžete změnit svou formu, nikdy nepřestanete existovat.

— Bashar

Vesmír vás tak nepodmíněně miluje, že si můžete vybrat uvěřit tomu, že nejste milováni.

— Bashar

Někteří lidé zůstanou inteligentní, přestože navštěvovali školy.

— Autor neznámý

Přijměte každý aspekt sebe sama a milujte jej. Ty ideje, které jste validovali jako strach, se budou moci navrátit do Zdroje a stát se opět láskou.

— Sylvester (Odyssey of Ascension)

Okolnosti neurčují stav bytí. Stav bytí určuje okolnosti.

— Bashar

Každá bytost je tak silná, jak potřebuje být, aby vytvořila cokoliv po čem touží bez toho, aby
ublížila někomu jinému.

— Bashar