Citáty

Jsme živou silou vesmíru, v každém okamžiku máme moc si zvolit kým a čím chceme v tomto světě být.

— Eckhart Tolle

Skrze přítomný okamžik získáváte přístup k samotné energii života, která se tradičně nazývá Bůh. V momentě, kdy se od ní odvrátíte, Bůh se z vašeho života vytratí a zůstane vám jen mentální konstrukce Boha, v níž jedni věří a jiní popírají. Ale i víra v Boha je chabou náhražkou Boha jako živé skutečnosti, která se projevuje v každém okamžiku života.

— Eckhart Tolle

Jste nefyzické vědomí, které zažívá fyzickou realitu.

— Bashar

Na Zemi jste nyní proto, že jste si to vybrali.

— Bashar

Nejvyšším smyslem vašeho života je být v každý moment sami sebou, tak nejlépe, jak to jen dovedete a žít jej naplno.

— Bashar

Cokoliv si dokážete představit a je relevantní pro váš život, je možné zažít.

— Bashar

Do vašeho života přitahujete životní zkušenosti skrze svoje interakce s vašimi nejsilnějšími přesvědčeními, emocemi a činy.

— Bashar

Vaším přirozeným stavem je nadšení, které je fyzickým překladem vaší vibrační resonance. Následujte jej.

— Bashar

Vaše hojnost i vaše volby jsou přirozené právo, které je vždy podporováno Vesmírem

— Bashar

Ve Vesmíru existuje pouze jeden moment. Všechny zážitky jsou jedním okamžikem, který je zažíván z různých perspektiv.

— Bashar

Vaši minulost i budoucnost tvoříte z přítomnosti.

— Bashar

Jste nekonečná bytost, a i když můžete změnit svou formu, nikdy nepřestanete existovat.

— Bashar

Vesmír vás tak nepodmíněně miluje, že si můžete vybrat uvěřit tomu, že nejste milováni.

— Bashar

Někteří lidé zůstanou inteligentní, přestože navštěvovali školy.

— Autor neznámý

Přijměte každý aspekt sebe sama a milujte jej. Ty ideje, které jste validovali jako strach, se budou moci navrátit do Zdroje a stát se opět láskou.

— Sylvester (Odyssey of Ascension)

Okolnosti neurčují stav bytí. Stav bytí určuje okolnosti.

— Bashar

Každá bytost je tak silná, jak potřebuje být, aby vytvořila cokoliv po čem touží bez toho, aby
ublížila někomu jinému.

— Bashar

Emoční (ne)rovnováha je vždy primární příčinou jakékoliv „ne-moci“…Když jste emocionálně, jak byste řekli, „v kopru“, znamená to, že máte přesvědčení a definice, které jsou v rozporu s vaším přirozeným já. Nevyřešený vztek, hněv a strach.
Ty jsou skutečným zdrojem nemocí. Když se dostanete zpět do kontaktu s vaším emocionálním tělem a emocemi vytvořenými v dětství – jež nikdy nebyly vyjádřeny a „transformovány“, pomáháte prevenci nemocí, ale i jejich vyléčení.

— Bashar

Víra není vírou v cokoliv. Je to vědění a vědomí o věcech, které zatím nelze vidět. Jistota toho, že jste přesně tam, kde máte být. Víra jako taková není logická a nelze ji racionálně obhajovat. A přesto čím více s ní strávíte, tím více se jako bytost budete rozvíjet. Co byste jinak chtěli kontrolovat? Nad kým nebo čím byste chtěli mít moc? Existuje jediná oblast, která vyžaduje nějakou práci. Není to svět tam venku ani ostatní lidé. Je to niterné JÁ, jež je světem a říší, kde má každá bytost právo pracovat, doufat, snít a kráčet svou duchovní cestou.

— Q’uo

Dívejte se kolem sebe méně a více zapojujte svou představivost.

— Abraham Hicks

Ten největší dar, který můžete někomu nadělit, je vaše radost.

— Abraham Hicks

Pokud to chcete a očekávate, že se tak stane, bude to brzy vaše.

— Abraham Hicks

Pokud se vaše sny realizují pomalu, je to proto, že se většinu času soustředíte na absenci toho, co si přejete.

— Abraham Hicks