Bashar českyChannelingOtázky a odpovědi

Bashar – Co můžeme udělat s ohledem na zabíjení na Zemi?

Bashar

Zůstaňte v pozitivním naladění (pozn. redakce – dívejte se na to z takového úhlu, abyste necítili negativní emoce) a udělejte s tím něco. Nesnižujte se pouze k negativitě. Jak potom chcete pomáhat?

Dotazující: A co konkrétního s tím můžeme tedy udělat?

Bashar: Můžete lidi učit, že každý je tak mocný, jak potřebuje, a není nutné ubližovat sobě nebo někomu jinému, abychom tuto sílu vyjádřili.

Skutečná moc a síla ve skutečnosti vyžaduje ten nejjemnější dotek. A každý, kdo má zapotřebí se s něčím někomu vnucovat násilím, nevěří tomu, co říká, ani v sebe sama. Nevěří tomu, že má vůbec nějakou moc. Copak nerozumíte tomu, že je to vyjádření přesvědčení – toho, že někdo uvěřil ve svou bezmocnost?

A tak, když lidi naučíte, aby toto pochopili, nebudou mít žádný důvod nutit ostatní dělat něco, co nechtějí. Věděli by totiž, že je to přesný opak vědomé moci člověka.

Budete na vaší planetě muset změnit mnoho přesvědčení, jako: „Pro každého není dost“. Že té či oné věci není dostatek a já musím získat vše – ty nemůžeš mít nic, jinak zahynu. Všechny tyto věci pramení z toho, co jsem říkal na začátku. Z přesvědčení o nedostatečné sebehodnotě a sebeúctě.

Z přesvědčení o oddělení a odpojení, jež nejsou skutečné. Jsou pouhou iluzí. Pamatujte na to, že ironií v tomto paradoxu je to, že na to, abyste mohli zažívat odpojení, musíte být propojení.

Neexistuje nic takového jako odpojení od Zdroje.

Můžete však zažívat takovou zkušenost. Protože „Vše, co jest“ vás bezpodmínečně podporuje ve všem. Tedy i ve vašem přesvědčení o tom, že jste oddělení od celku. Sami. Zdroj tedy odpoví: „Dobře, budu tě v tomto přesvědčení podporovat“. A tak můžete zažít tento pocit odpojení. Ovšem poté si konečně uvědomíte, že není možné zažívat bezmoc a odpojení, pokud nejste ve skutečnosti mocní a propojení. To je ten paradox.

A proto vás vyzýváme k tomuto uvědomění – že vaše moc leží v tomto paradoxu. Je tím místem, kde naleznete střed svého bytí a veškerou vaší sílu.

Bashar (channelovaný Darrylem Ankou).

Zdroj: Basharchanneledbydarrylanka.org

Podpořit bennu.cz

0 %