Bashar českyChanneling

Bashar – Definice (slovník pojmů)

Bashar

Bashar – Definice (slovník pojmů)

Neúspěch

„Neúspěch“ znamená vzdát se svého záměru. Pokud se tedy svého úmyslu nevzdáte, nemůže nastat neúspěch.

Snaha

Snaha či pokus znamená, že se snažíte si pohlídat zadní vrátka – jistotu v případě neúspěchu. Slovo „zkusit“ tedy předpokládá, že věříte, že existuje velká šance, že neuspějete. „Zkoušet něco udělat“ je tedy výrazně odlišné od toho „něco dělat“.

Hojnost

Hojnost je schopnost učinit to, co je nutné, právě, když je to potřeba. (Peníze jsou pouze jen jednou z mnoha variací hojnosti.)

Úzkost

Úzkost je energie nadšení, která je filtrovaná skze přesvědčení v něco nechtěného.

Rozlišování & posuzování

Rozlišovat znamená volit si a konat na základě preference z dostupných možností. Posuzování jde ještě o krok dále a vyvrací to, co neupřednostňujete. Doporučení je následující – jednejte na základě vlastní preference bez toho, abyste posuzovali či popírali to, co nechcete.

Pochyby

Pochybování je nedostatek důvěry. Znamená ÚPLNOU DŮVĚRU v to, co nechcete. Není potřeba rozvíjet důvěru, protože již vždy na 100% NĚČEMU VĚŘÍTE. Potřebujete tedy jen soustředit svou důvěru na vámi preferovanou realitu místo té, co nechcete.

Nadšení (vzrušení)

Nadšení je energií, která se objevuje v případě, že jste v souladu se svým Vyšším Já. Je to signál vašeho Vyššího Já (které vždy respektuje svobodnou vůli), aby vás povzbudilo k akci nebo pohybu určitý směrem. Nadšení lze považovat za jakýsi kompas k akci / pohybu ve směru, jímž si vaše Vyšší Já přeje, abyste se vydali. Pokud budete následovat svou vášeň důsledně, naplňujete/naplníte tak svůj Smysl života.

Strach

Strach představuje emoční reakci na to, že věříte v realitu (pravděpodobný výsledek), kterou výrazně nepreferujete. Strach lze ale využít ve váš prospěch tím, že:

  1. Strach si plně „osvojíme“ a uznáme, že jej máme
  2. Zeptáme se sami sebe: „Čemu musím věřit, abych cítil(a) tento strach?“
  3. Jakmile objevíme ono přesvědčení, nahradíme jej zcela opačným a strach se rychle rozplyne (pozn. redakce – pokud se tak nestane, neobjevili jsme to skutečné jádro – přesvědčení)

Odpuštění

Odpuštění není „akcí“. Je to ukončení nekonečného obviňování někoho za něco. Protože obviňování vyžaduje energii – a odpuštění je ukončením této akce – je mnohem jednodušší odpustit než pokračovat v obviňování ostatních nebo sebe sama. Takže šetřete energii! Odpouštějte!

Naděje

Naděje znamená pochyby. Když doufáte, držíte přesvědčení, které je ve významném souladu s NEDOSAŽENÍM toužebného cíle.

Integrita

Integrita pochází ze slova „integer“, které má původ ve slově „one“ – jedno. Pokud si člověk uvědomuje, že vše je vlastně JEDNO, a že je toho integrální součástí, pak se instinktivně a automaticky chová k ostatním s péčí, respektem a ohleduplností. Tedy tak, jak by sám rád, aby se ostatní chovali k němu. To je integrita.

Negativní

Negativita je to, co odděluje a polarizuje. Je opakem pozitivity, toho, co spojuje a integruje.

Pozitivní

Pozitivita je to, co spojuje a integruje. Vytváří jednotu. Je opakem negativity, která vytváří separaci.

Synchronicita

Synchronicita představuje způsob, kterým Jednota a Zdroj vyjadřuje to, že všechno je spojené se vším.

Důvěra

Důvěra je totéž, co víra. Vždy něčemu absolutně důvěřujete. Nedostatek důvěry neexistuje. Jediným relevantním problémem tedy je – ČEMU vlastně věříte? Podobně nejsou pochyby nedostatkem důvěry, ale ÚPLNÁ důvěra v něco, co nechcete.

Zdroj: Bashar

Podpořit bennu.cz

0 %