Lisa Transcendence Brown

Aktivace nových světelných kódů

Aktivace nových světelných kódů

Již delší dobu se denně setkáváme se zvýšenými fotonickými frekvencemi. Míra našeho vědomí, odpovědnosti a mistrovství jsou v tomto ohledu klíčovými prvky.

Tato aktivita má za následek větší zviditelnění zkreslení a je třeba, aby každý z nás šel do hloubky a UZŘEL a vyčistil si ony programy zevnitř.

Každý den probíhá postupné rozpouštění ego/lineárních konstruktů a čištění záznamů z akáši. Aspekty ega se stávají nekontrolovatelné při pokusech obořování se na ostatní, protože ztrácí svou kontrolu a hledají pozornost. Vše je přirozenou součástí tohoto procesu. Je mnohem snažší takovéto vlny transformovat, pokud jste schopni „vidět jasně“ a již uvnitř sebe nedržíte dualitu. Nekoukáte se tedy na svět jako na polaritu dobra a zla.

Intenzita čištění akáši se nyní mnohonásobně zvýšila. Dříve se tak stávalo relativně zřídka. Vynásobte si to celým světem – proto již delší dobu pozorujeme zesílení zkreslených realit, které vyplouvají na povrch, aby byly konečně viditelné/viděné a vyřešené zevnitř ven.

Vnímání lidí se liší a lišit vždy bude. Někteří si nevšimnou ničeho, někteří zase všeho a někdo postřehne jen část. Vše je relativní ve vztahu k onomu člověku a k tomu, jak vidí svět skrze svou perspektivu. Jako fraktál, součást jednoho celku. Můžete tedy volit mezí obviňováním nebo oceňováním. Můžete vidět dary či chyby. Vše je otázkou perspektivy. Čím více svou perspektivu expandujete, tím více uvidíte a budete se lépe navigovat touto velkou změnou.

Náš vlastní pohled tedy rozhoduje o naší zkušenosti. Jak se každý den zdravíme a k sobě chováme. Jak vnímáme činy ostatních a vypořádáváme se/děláme/přijímáme.

Aktuálně jsme vkročili do „nového průchodu“, který bude pokračovat skrze Otevření Lví Brány spolu s novými kódy a koordináty, jež byly spuštěny před dvěma dny (v rámci zatmění Měsíce). Tento cyklus má za následek vyčistit vše, co stále nějak reprezentuje dualitu. Klíčem ke všemu je vaše plné vědomí a pozornost, zvolení si vyřešení a rozpuštění těchto starých programů. „Triggery“ neboli spouštěče budou tak velké/malé/nevýrazné, jak velké jsou energie/programy samotné.

Jste připraveni BÝT SVÝM NEJZÁŘIVĚJŠÍM SVĚTLEM (nehledě na cokoli) a ponechat si svou mysl i srdce neustále otevřené?

Mnozí z vás uvidí/zažijí spoustu osočování, raněných pocitů a strachu, který se dostává z vnitřních matic ega na povrch, aby byl rozpuštěn. Tam, kde jsme nevědomí, se budeme soustředit na své okolí, vyhýbat se věcem, odporovat, bránit se, soudit ostatní nebo se cítit méněcenní. Pokud jsme naopak vědomí, budeme se soustředit sami na sebe a budeme vše transformovat pomocí vibrace.

Nikdo neřekl, že to bude snadné. Není. Minimálně na začátku, protože toto programování je v nás zakořeněno velice hluboko. Ano, může to být snazší, ovšem naše ega si nevolí „snadnější“ cestu, protože ještě stále existují nevědomé programy, které leží v cestě. Věci, kterým věříme nebo se jich za každou cenu držíme…dokud si nezvolíme jinak.

Tyto rozdělené časové linie pokračují ve své expanzi, kolabují nebo se v průběhu tohoto procesu kříží. V některých okamžicích není to staré již vůbec viditelné, některé dny se mohou zdát dokonce magické, ale pak se zase dostaneme do fáze čištění a kontrakce. Krásá tkví v tom, že pokud onen program/přesvědčení vidíme a rozpoznáme, můžeme ho sami v sobě vyřešit a odsud dále můžeme expandovat.

Čím rychleji tedy procesujeme/řešíme/rozpouštíme/pohybujeme se skrze a uvnitř spojujeme, tím „rychleji“ se naše magie/radost/štěstí navrací a jsme schopni přesměrovat svou energii a tvořit záměrně. Ukotvovat více „Nebe na Zemi“ pro nás všechny. Jako multidimenzionální bytosti máme schopnost takto učinit IHNED. Skrze naše celé vědomí tak, abychom už nikdy nemuseli opouštět magický a spokojený prostor. Můžeme totiž z tohoto místa operovat a zároveň tyto směšné programy čistit tak, jak přicházejí – bez toho, abychom o něco přišli.

Kosmické energie

Právě jsme měli 2 klidnější dny – integrovali jsme minulé energie a připravovali se na další aktivitu. Dnes je to zase síla a vysoce nabité fotony oslabují naše lineární těla, aby probudila těla kvantová, plasmová – krystalická světelná těla, pro která je třeba vše integrovat, překódovat, překalibrovat a upravit. To platí pro nás pro všechny. Otevírá se také více starověkých center vědomostí a naše těla se postupně aklimatizují na to držet/zvládat více LÁSKY.

Jsme také velice aktivní v našem spánku – i zde probíhá mnoho čištění zkreslených časových linií i osobních či kolektivních akáš. Proto se často probouzíme zcela vyčerpaní. Děláme toho opravdu mnoho, jak ve spánku, tak v bdělém, vědomém stavu. Nějakou dobu trvá, než se naše těla „probudí“ (aby se k nám vícero našeho vědomí mohlo do těla vrátit). Čím více multidimenzionální jsme, tím více je naše vědomí schopno fungovat ve vícero realitách a časových osách zároveň. Počítejte tedy s tím, že budou dny, kdy budete sotva schopni v této fyzické realitě fungovat. V jiné dny zase budete extrémně kvantum-produktivní a dokážete věci řešit doslova světelnou rychlostí. Každý moment je odlišný a v každém tomto momentu se naše vesmírné frekvence mění. Tím se měníme i my.

Ultra vysoké frekvence symfonie pokračují ve svém zpěvu a harmonizaci všeho, co jest. Napojte se, poslouchejte, prociťujte, sledujte a spojujte se.

Vy – ochránci bran a struktury na Zemi (my všichni), snažte se stabilizovat, synchronizovat a integrovat tak, abychom tu společně všichni drželi to nejvyšší – a tím to bylo pro nás všechny snazší. <3

Miluji a oceňuji vás a vše kým jste, a co děláte!

Zdroj překladu
Lisa Transcendence Brown, www.awakeningtoremembering.com

Podpořit bennu.cz

0 %