Channeling

12 citátov z Malého Princa, ktoré naplno chápeme až v dospelosti

Dávat knihu Malý Princ do školních osnov základní školy nejspíš nebylo nejšťastnější. Většinu myšlenek totiž pochopíme až jako dospělí.

Tohle je 12 citátů, nad kterými by se měl každý člověk alespoň pokusit přemýšlet.

 

#1 „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité,zůstává očím skryto.“

#2 „Až si budeme vědomi své úlohy, byť zcela bezvýznamné, pak teprve budeme šťastni.“

#3 „Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky věnuješ své síly, tím větší je tvé nadšení. Čím víc dáváš, tím se stáváš větším.“

#4 „Bral vážně bezvýznamná slova a byl proto velice nešťasten.“

#5 „Pro lásku lidé netrpí. Trpí pro pocit vlastnictví, který je opakem lásky.“

#6 „Skutečná láska se nikdy nevyčerpá, a když se obrátíš k té pravé studni, bude tím štědřejší, čím více z ní budeš pít.“

#7 „Chceš-li porozumět lidem, přestaň poslouchat, co říkají.“

#8 „Když člověk ponižuje, pak jen proto, že je sám nízký.“

#9 Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.

#10 Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal.

#11 Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat.

#12 Nedokážu žít bez lásky. Vždycky jsem mluvil, jednal a psal veden jen láskou.

pronccc

Podpořit bennu.cz

0 %